sâmbătă, 2 aprilie 2011

Apocalipsa 3:7-13 – Când Cristos deschide uşi!


Când Cristos deschide uşi! - Apocalipsa 3:7-13 from William Anderson on Vimeo.
Al şaselea mesaj al lui Cristos a fost adresat liderului bisericii din Filadelfia, un mesaj care este cel mai interesant dintre toate mesajele trimise celor 7 biserici din Asia Mică. Biserica aceasta a fost o biserică credincioasă Capului Cristos şi Cuvântului lui Dumnezeu.
Oraşul Filadelfia, cunoscut astăzi sub numele de Alaşehir, este situat în regiunea Lidia la aproximativ 45 de km sud-est de Sardes şi a primit numele de la unul din regii Pergamului, Attalus Filadelfius, care l-a construit. Numele „Filadelfia” înseamnă „dragoste frăţească” şi este întâlnit în alte 6 locuri în Scriptură (Rom.12:10; 1 Tes.4:9; Evrei 13:1; 1 Pe.1:22; 2 Pe. 1:7a, b).
Filadelfia era situată într-un loc strategic pe ruta principală dintre Roma şi Orient, motiv pentru care era numită „Poarta spre Orient”. Mai era numită „Mica Atenă” datorită multitudinii de temple.
Acest oraş are o istorie lungă şi de mai multe ori a fost distrus aproape în totalitate de cutremure. Cea mai recentă reconstrucţie a sa a avut loc în anul 17 d.Cr. Terenurile din jurul oraşului constituiau o bogată zonă agricolă, dar existau şi evidente activităţi vulcanice. Una din culturile cele mai importante era cea a viţei de vie şi de aceea Dionysos era zeul cel mai adorat în acest oraş. O comunitate creştină care a dus timp îndelungat mărturia Evangheliei a continuat să existe şi să prospere chiar şi sub dominaţia turcă. Înainte de primul război mondial toţi creştinii de aici, care atunci erau creştini doar cu numele, au părăsit oraşul şi s-au refugiat în Grecia.
Mesajul adresat acestei biserici are un caracter surprinzător şi deosebit pentru că este alcătuit în cea mai mare parte din cuvinte de apreciere, la fel ca mesajul adresat bisericii din Smirna, şi în contrast izbitor cu mesajele adresate celorlalte biserici, mai ales bisericile din Sardes şi Laodicea.
Prezentarea (vs.7)
„Acestea sunt cuvintele Celui Sfânt, Celui Adevărat, Celui Care are cheia lui David, Celui Care deschide şi nimeni nu va închide şi Celui Care închide şi nimeni nu va deschide
· „Celui Sfânt” – această expresie este folosită pentru a declara că El este Dumnezeu„sfânt” înseamnă a fi „pus deoparte, separat, unic”, iar Isus este sfânt în caracterul Său, în cuvintele Sale, în acţiunile Sale şi în scopurile Sale. El este „Cel Sfânt”, adică Cel unic, Cel fară asemănare, căci nu se poate compara cu nimeni şi nimic!
· Celui Adevărat, – adică „autentic, original”. Isus este Dumnezeu autentic, nu copie! Pe vremea respectivă existau sute de zei şi zeiţe (1 Cor. 8:5-6), dar numai Isus Cristos putea să afirme drept că este Dumnezeul Adevărat!
În Apoc.6:10, martirii din cer i se adresează lui Isus, numindu-L „sfânt şi adevărat” şi de aceea El poate şi trebuie să judece păcatul şi să răzbune pe cei omorâţi din pricina Lui.
„Stăpâne peste toate, Tu Care eşti sfânt şi adevărat, cât mai este până când îi vei judeca pe locuitorii pământului şi vei răzbuna sângele nostru?“
· „Celui Care are cheia lui David” – referinţa aici este despre autoritatea lui Isus
Contextul aici este din Isaia 22:15-25, unde Asiria invadase Împ. lui Iuda (după cum profetul îi avertizase), dar liderii evrei se încredeau în Egipt, nu în Dumnezeu, în privinţa ajutorului. Unul din liderii răi ai pop. Şebna şi-a folosit poziţia nu pt popor, ci pt câştigul său. Dumnezeu l-a înlăturat, iar în locul lui l-a pus Eliachim, un om credincios, dândui cheile autorităţii. Eliachim este imaginea lui Isus, administratorul credincios al afacerilor/lucrărilor lui Dumnezeu pentru poporul Său.
Isus are de asemenea „cheile morţii şi Locuinţei Morţilor” (Apoc.1:18)
· „Celui Care deschide şi nimeni nu va închide şi Celui Care închide şi nimeni nu va deschide” – în NT o „uşă deschisă” vorbeşte despre o oportunitate pentru răspândirea Evangheliei (ex. Fap.14:27; 1 Cor.16:9; 2 Cor.2:12; Col.4:3).
Isus vrea să le amintească faptul că El este „Domnul secerişului”(Mat.9:38) şi Capul Bisericii (Efe.4:15) şi El determină unde şi când trebuie să-L slujească credincioşii Săi (ex. Fap.16:6-10).
El oferea celor din biserica din Filadelfia o mare oportunitate să-L slujească şi să-L mărturisească.
Întrebarea se pune dacă cei din Biserica din Filadelfia aveau să folosească această oportunitate?
Întrebarea şi pentru noi este „Folosim noi oportunităţile date de Dumnezeu? Le vedem?”
Ex. unui om care a fost atins de predica lui Spurgeon şi a venit la el şi la întrebat „Cum pot câştiga alţi oameni pt Isus?” Spurgeon l-a întrebat „Ce meserie ai?” Omul i-a zis că este operator pe motoare de locomotivă. Spurgeon i-a zis atunci „Fochistul îl cunoaşte pe Isus?”, iar omul a zis că „Nu ştiu!”, iar Spurgeon i-a zis „Du-te şi află!”. Asta era „uşa deschisă” de Dumnezeu pentru el.
Ø CARE sau UNDE este „uşa deschisă” de Dumnezeu pentru tine?
Aprecierea (vs.8-9a) - Isus nu are nici o acuzaţie pentru această biserică.
„... ştiu faptele tale – iată, am pus înaintea ta o uşă deschisă, pe care n-o poate închide nimeni – ştiu că, deşi ai puţină putere, ai ascultat de Cuvântul Meu şi nu te-ai lepădat de Numele Meu. Îi voi face pe cei din sinagoga lui Satan – care spun că sunt iudei, dar nu sunt, ci mint...
Cristos „ştie” (gr.”eido” – a vedea, a cunoaşte îndeaproape, cu siguranţă) şi situaţia acestei biserici
ştiu faptele tale” – lsus îi apreciază pentru hărnicia lor – credincioşii aceştia erau activi.
am pus înaintea ta o uşă deschisă, pe care n-o poate închide nimeni– aplicaţia specifică a prezentării lui Isus din versetul anterior. – un exemplu clar pentru noi că Isus trebuie să fie practic/aplicabil pentru noi, pentru situaţiile noastre.
ştiu că, deşi ai puţină putere, ai ascultat de Cuvântul Meu şi nu te-ai lepădat de Numele Meu.” – Isus le arată 2 probleme/obstacole pe care cei din biserica Filadelfia trebuiau să le învingă:
1. „puţină putere” – se pare că aceasta nu era o biserică mare şi puternică, dar era CREDINCIOASĂ! Credincioşia lor consta în ASCULTARE („ai ascultat de Cuvântul Meu”) şi TRĂIRE CURAJOASĂ („nu te-ai lepădat de Numele Meu”).
Aplicaţie: Uneori noi suntem „prea tari” pentru Domnul ca să ne folosească!
2. „cei din Sinagoga Satanei” – acesta este obstacolul OPOZIŢIEI – el venea de la evreii din oraş, dar Isus le spune că sursa era chiar Satan, căci „noi nu luptăm împotriva cărnii şi a sângelui, ci împotriva stăpânirilor, a autorităţilor şi a puterilor acestui veac întunecat, împotriva duhurilor rele din locurile cereşti.” (Efe.6:12)
De remarcat faptul că aceştia chiar dacă erau din „poporul ales”, nu erau „evrei adevăraţi” – deci, a avea o moştenire glorioasă nu este garanţia mântuirii (Mat.3:7.12; Ioan 8:33...
Cum se opuneau aceşti evrei credincioşilor din Filadelfia? – probabil prin excluderea lor din sinagoga lor şi prin acuzaţii false, acestea fiind modurile cele mai frecvente folosite şi împotriva lui Pavel de către evrei. Satan este un acuzator şi el poate folosi chiar oameni religioşi ( ex. Apoc.12:10). Nu este uşor să fii martor pentru Cristos când oameni de seamă răspândesc minciuni despre tine! Credincioşii din Smirna au avut acelaşi fel de opoziţie (Apoc.2:9).
Întrebare: Cum reacţionăm noi în faţa opoziţiei/greutăţilor?
Biserica din Filadelfia ne învaţă cum să reacţionăm în faţa obstacolelor, fie lipsa de putere, fie opoziţia: prin CREDINŢĂ care vede în fiecare obstacol, OPORTUNITĂŢI.
Promisiuni (vs.9b-12)
Domnul le-a dat trei promisiuni extraordinare celor din mica biserică a Filadelfiei:
1. Protecţie faţă de duşmani (vs.9b) - „... să vină şi să se prosterneze la picioarele tale şi să-şi dea seama că te-am iubit.”
„Dacă noi ne ocupăm cu lucrarea lui Dumnezeu, El se va ocupa de bătăliile noastre!” W.W.
2. Protecţie în necazuri (vs.10) - „Pentru că mi-ai ascultat chemarea la răbdare, te voi păzi şi Eu de ceasul încercării care urmează să vină peste toată omenirea, pentru a-i pune la încercare pe locuitorii pământului.”
Aceasta este o promisiune mult prea mare (şi specifică) pentru a fi aplicată doar bisericii din Filadelfia – mulţi interpreţi ai Bibliei cred că aceasta este referinţa la „Necazul cel Mare” sau „Necazul lui Iacov” descris între cap.6-19 din Apocalipsa.
Expresia „toată omenirea” („toţi locuitorii pământului”) descrie lucrurile descrise în perioada „Necazului” care va lovi toată lumea – vezi Apoc.6:10; 8:13; 11:10; 12:12; 13:8,12, 14; 14:6; 17:2,8).
După înţelegerea multor interpreţi ai Bibliei, aceasta este promisiunea profetică a faptului că Biserica lui Cristos din vremurile de pe urmă nu va trece prin perioada Necazului cel Mare („ultima săptămână”, cei 7ani descrişi în Daniel 9: 27).
3. Onoare (vs.12) - „Pe cel ce învinge îl voi face un stâlp în Templul Dumnezeului Meu şi nu va mai pleca din el; şi voi scrie pe el Numele Dumnezeului Meu, numele cetăţii Dumnezeului Meu, Noul Ierusalim, care coboară din cer de la Dumnezeul Meu, şi noul Meu Nume.
Simbolismul folosit aici era foarte semnificativ pt cei din Filadelfia, datorită pericolului constant de cutremure – stabilitatea unui stâlp – nu va mai fi nici o teamă pentru cei ce vor locui în cetatea veşnică a lui Dumnezeu.
„nu va mai pleca din el”frica de pericol şi dorinţa de a scăpa de pericolul cutremurelor
voi scrie pe el...” – în vechile cetăţi se obişnuia să se ridice stâlpi inscripţionaţi în cinstea liderilor lor – cetatea lui Dumnezeu este făcută nu din stâlpi de piatră (pentru că nu va exista Templu în oraşul ceresc), ci din slujitorii Săi biruitori, care vor fi onoraţi veşnic (Apoc.21:22).
Avertizarea (vs.11) - Eu vin curând; ţine ceea ce ai, pentru ca nimeni să nu-ţi ia cununa!” – imaginea se referă la modul cum un sportiv se poartă şi termină alergarea sa -
Întrebări Cum alergăm noi şi cum vom termina alergarea noastră? (ex. lui Pavel – Fil.3:12-14)
Care sunt „uşile deschise” de la Domnul pentru noi în vremea noastră?
Folosim „uşile deschise” sau ne-am împotmolit în obstacole?
Cum vom fi găsiţi de venirea lui Isus?
Invitaţia (vs.13) - „Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul!”
Invitaţia şi chemarea lui Isus este una personală - de a auzi - Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul!”
Biserica de azi trebuie să asculte la acest mesaj şi să ia aminte practic la el:
Dacă Dumnezeu ne deschide uşi, trebuie SĂ LUCRĂM „cât este ziuă”
Dacă Dumnezeu închide uşile, trebuie SĂ AŞTEPTĂM răbdători!
În toate trebuie să Îi rămânem CREDINCIOŞI, să vedem oportunităţile, nu doar obstacolele. Dacă pierdem oportunităţile, nu vom avea parte de răsplăţile Sale (cununile) şi vom sta ruşinaţi înaintea Lui în ziua judecăţii (1 Ioan 2:28).


Studiu : Florin Enescu

1 comentarii:

de ce ludecati si nu vedeti judecata .usile sunt deschise nu le inchideti ,pacatul se iarta dar nu nu va iertati voi pe voi aveti dreptul de a alege .iertati si iubiti si veti gasi adevarul

Trimiteți un comentariu

ÎMPARTE

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More