luni, 10 ianuarie 2011

Fapte 27 – Naufragiaţi cu Dumnezeu

Fapte 27 - Naufragiaţi cu Dumnezeu! from William Anderson on Vimeo.

Pavel, prizonierul roman, ceruse să fie judecat la Roma de însuşi Cezar, pentru că începând din Ierusalim, când iudeii încercaseră să-l omoare şi până la Cezareea unde fusese sub jurisdicţie romană, el nu primise o judecată dreaptă. Ne amintim că după ce încercase să ducă Evanghelia compatrioţilor săi în Ierusalim, fiind respins în câteva rânduri, Isus îi spune într-o noapte că vrea ca el să-L mărturisească la Roma. Astfel după o lungă aşteptare în detenţie romană la Cezareea, după încercări nereuşite ale evreilor şi liderilor romani de a-l găsi vinovat cu ceva pe Pavel, sosise vremea să fie escortat la Roma. În acest capitol începem o lungă şi plină de peripeţii călătorie spre capitala lumii de atunci, Roma!

Astfel citim în...

De la Cezareea la Sidon (vs.1-3)

vs.1„...l-au predat atât pe Pavel, cât şi pe alţi prizonieri unui centurion pe nume Iulius, centurion al regimentului imperial.”

Nu se ştie nimic specific despre acest regiment imperial, căci au existat mai multe regimente care au purtat acest nume. De obicei soldaţii romani escortau prizonieri la Roma, chiar şi însoţeau corăbii de transport dinspre Egipt la Roma.

„alţi prizonieri” – probabil criminali care-şi aşteptau judecata şi execuţia la Roma; probabil unii dintre ei mergeau să lupte ca gladiatori la Roma.

vs. 2 Cine mai era cu Pavel?

În primul rând era Luca, pe care-l observăm că se include în istorisirea sa – „ne-am îmbarcat...” – probabil că el s-a declarat doctorul lui Pavel pentru a i se permite să-l însoţească.

Aristarh - un credincios devotat, din Tesalonic – de observat până unde a dus devotamentul său faţă de Pavel, însoţindu-l probabil pe cheltuiala lui, într-un moment deosebit al vieţii lui Pavel.

vs. 3Pavel ajunge la Sidon

Este de notat „omenia” de care dă dovadă centurionul Iulius – îl lasă pe Pavel să-şi viziteze prietenii din Sidon şi să fie îngrijit de ei – acest lucru ne arată că Pavel nu era într-o condiţie fizică prea bună? ... stătuse peste 2 ani în închisoare la Cezareea!

Dumnezeu este cel care îi dădea trecere înaintea oamenilor, mai ales celor păgâni, cum era centurionul Iulius! Dumnezeu îl vrea pe Pavel la Roma şi el îi asigura cele necesare lui Pavel pentru a ajunge bine la Roma.

Lecţia pentru noi este vechiul şi adevăratul dicton - „Where God guides, God provides!”

De la Sidon la Creta (vs.4-8)

Lucrurile merseseră prea bine până acum, iar acest lucru era neobişnuit pentru viaţa lui Pavel, nu? Însă din Sidon lucrurile aveau să se complice treptat!

vs.4-5 - „vânturile erau potrivnice” (vs.4) şi astfel ei „pluteau” (trad. Cornilescu) la adăpostul insulei Cipru până când au ajuns la Mira, oraşul port al regiunii Licia.

vs.6-8 - din Mira s-au îmbarcat pe o corabie de transport cereale alexandrină – lungă de 43m, lată de 11m, înaltă de 10m. Dezavantajul era că nu avea o cârmă modernă, ci 2 palete la pupă, şi avea un singur catarg cu o pânză mare pătrată, astfel nu putea să navigheze împotriva vântului. Astfel se explică faptul că au ajuns acolo „unde i-a lăsat vântul”, şi anume în sudul Cretei, întru-un loc numit „Limanuri Bune”.

Sfatul de la Pavel (vs.9-10)

Un sfat de călător experimentat! Pavel călătorise destul de mult în zonă şi avusese deja parte de câteva (3) naufragii (2 Cor. 11:25).

„vremea postului” – începutul lui Octombrie. Sezonul periculos pentru navigare era între 14 Septembrie şi 11 Noiembrie. După aceea, orice navigaţie era foarte periculoasă!

Aplicație: Dumnezeu poate folosi chiar și experiența noastră, dar să fim atenți la El cum vrea să facă acest lucru, ca să nu ne punem încrederea în noi... ci să-l lăsăm pe El să lucreze

Decizia lui Iulius (vs.11-12)

De ce ar fi ascultat centurionul pe Pavel??? ... un „vorbaret” pitic?

O decizie neînţeleaptă, dar...

bazată pe oameni cu experienţă (profesioniști), dar mândri! (vs.13)

bazată pe majoritatea oamenilor (vs.12)

Rezultatul (vs.13-21a)

„un vânt uşor” (vs. 13) – aşa încep problemele!

„stăpâni pe situaţie” (trad. Cornilescu) – cauza căderii/naufragiului lor!

„bancurile Sirtei” (vs.17) – o zonă din Nordul Africii, nefavorabilă acostării (vezi harta)

Rezultatul deciziei lor: golirea corăbiei (vs.18-19) - așa după cum le spusese Pavel

„ni se dusese orice speranță” (vs.20) - pt că nu mai vedeau cerul, singur mod de ghidare pt marinari, ei erau complet pierduți pe mare

Aplicație: Când ne încredem în noi sau în oameni, trebuie să ne pregătim de suferință!... de naufragiu! Dar Dumnezeu este totuși în control!

Dumnezeu intervine (vs. 21b-27)

„trebuia să mă ascultaţi” (vs.21b) – Dumnezeu îi cheamă la pocăinţă!

„vă sfătuiesc să prindeţi curaj” (vs.22) – Dumnezeu le oferă speranţă!

Pavel trebuie să fi mijlocit pentru toţi cei de pe corabie, căci el ştia că va ajunge la Roma. Astfel, Dumnezeu i-a răspuns printr-un înger la rugăciunile sale de mijlocire.

„un înger al Dumnezeului căruia îi aparţin”Dumnezeu este în control!

Pavel era un mijlocitor – el trebuie să se fi rugat insistent pt oamenii de pe corabie – răspunsul lui Dumnezeu a fost pozitiv (vs.24b)

„eram purtaţi pe Marea Adriatică” (vs.27) – Dumnezeu era la cârmă!

Vestea bună... dar ciudată! (vs.26)

Aplicație:

Dumnezeu caută și ne vrea mijlocitori pt oamenii din jurul nostru! (ex. lui Moise)

Dumnezeu are un plan de mântuire pt oamenii din jurul nostru! Să nu ne îngrijorăm, dar să căutăm voia Lui și să fim disponibili să fim folosiți de El.

Salvarea – Naufragiați cu Dumnezeu (vs.28-44)

Dumnezeu foloseşte pe Pavel să conducă situaţia spre salvare

Pavel observă şi previne pericolul (vs.30-32)

Pavel îi conduce cu înţelepciune (vs.33-38)

îi pune să mânânce – că să prindă curaj şi putere fizică (vs.33-34)

îi conduce în închinare – ca să recunoască puterea Lui (vs.35)

uşurează corabia ca să ajungă la mal mai uşor (vs.36-38)

Dumnezeu se ţine de promisiune (vs.39-44)

Corabia se distruge (vs.41) aşa cum îi descoperise lui Pavel (vs.22b)

Dumnezeu îl salvează pe Pavel şi pe toţi deţinuţii (vs.42-44) aşa cum promisese lui Pavel (vs.22a, 34b)

Concluzii finale:

Dumnezeul nostru este tot timpul în control! El ține copiii Lui în mâinile Sale și nimeni și nimic nu ne poate lua/zmulge din siguranța mâinii Sale.

Dumnezeu vrea mântuirea tuturor oamenilor, în ciuda încăpățânării și necredinței lor. Deci să nu ne pierdem speranța și să mijlocim în continuare și să ne facem partea noastră, având credință că Dumnezeu și-o va face pe a Lui.

Dumnezeu are un plan cu fiecare din noi și ne vrea undeva, așa cum l-a vrut pe Pavel la Roma.

Pe marea vieții, să nu ne fie frică de valuri, căci putem să facem surfing cu Dumnezeu! Iar dacă naufragiem, să nu uităm că Dumnezeu este cu noi!Studiu: Florin Enescu

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

ÎMPARTE

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More