luni, 10 ianuarie 2011

Eşti tu un ucenic al lui Isus?

Eşti tu ucenic al lui Isus? - Matei 28:19-20 from William Anderson on Vimeo.

Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Mat.28:19-20

DE CE A VENIT ISUS?

- unul din răspunsurile corecte la această întrebare se află aici, în ultimele cuvinte ale Domnului Isus către ucenicii Săi.

- cunoscută sub numele de „Marea Însărcinare” să obs. scopul principal al poruncii lui Isus:

- „faceţi ucenici din toate neamurile” – astfel, ucenicia este scopul misiunii/trăirii pt. Isus

Eşti tu un ucenic al lui Isus?

- mai mult decât a crede „pur şi simplu” în Isus

- poate că mergi la o biserică, regulat chiar

- dar este aceasta ceea ce înseamnă să fi un ucenic al lui Isus?

Scopul acestui studiu este de a face clar ce înseamnă şi ce implică a fi un adevărat ucenic al lui Isus Hristos. (Să începem prin a defini cuvântul „ucenic”…)

I. CE ESTE UN UCENIC?

A. Cuvântul „ucenic”

- cuvântul „ucenic” înseamnă „unul care învaţă”

- potrivit Dicţionarului Expoziţional Vine pentru cuvinte din Noul Testament, cuv. „ucenic” denotă pe „unul care urmează învăţătura cuiva”.

- dar, un ucenic nu este numai unul care învaţă, ci şi un ADERENT. De aceia ucenicii lui Isus au fost numiţi „creştini” = „cei care urmează pe Hristos, calcă pe urmele Lui, îl imită pe Isus” (Fapte 11:26)

B. Scopul de a fi un ucenic

- spus chiar de Isus însuşi: de a fi ca învăţătorul - Luca 6:40 „orice ucenic pregătit va fi ca învăţătorul lui”

- potrivit Apostolului Pavel, aceasta coincide cu scopul lui Dumnezeu din răscumpărarea oamenilor, ca „să fie asemenea Fiului Său.” – Romani 8:29

Întrebare: Ai tu o dorinţă puternică de a urma pe Isus şi de a deveni ca El?

Dacă nu ai această dorinţă, nu se poate spune despre tine că eşti cu adevărat ucenicul Lui.

II. NAŞTEREA UCENICULUI

A Renaşterea („naşterea din nou”)

- este cu adevărat o „renaştere” ce implică apa Cuvântului şi Duhul lui Dumnezeu – Ioan 3.5

BOTEZUL ESTE O EXPRIMARE EXTERIOARĂ A UNEI REALITĂŢI INTERIOARE.

Realitatea este:

- păcatele îţi sunt iertate prin sângele lui Isus, în urma pocăinţei (întoarcerii) şi credinţei (încrederii) în El – Fap. 22:16; Efes. 5:25-27

- eşti regenerat şi înnoit prin Duhul lui Dumnezeu, ca să poţi trăi pt. El – Tit 3:5-6

- Scopul ucenicului: de a fi ca Isus – Isus a fost botezat în apa Iordanului de Ioan Botezătorul

- este un act/declarare ce simbolizează moartea omului cel vechi şi învierea la o viaţă nouă prin puterea lui Dumnezeu care a înviat şi pe Isus din morţi. – Rom. 6:3-4; Fap-8:38;

B.Învăţătura şi ascultarea trebuie să urmeze – Mt. 28.20

- aceasta ne aduce înapoi la definiţia ucenicului: învăţaţi-i.... să păzească

- noi trebuie să fim ÎNVĂŢAŢI („cel care învaţă”)

- noi trebuie să ASCULTĂM („cel care aderă, face, împlineşte”)

- acestea ne vor duce la adevărata ucenicie a lui Isus Hristos.

III. SEMNELE UCENICULUI

A. Un ucenic este acela care „rămâne în Cuvintele lui Isus” (Ioan 8:31)

- aceasta implică a studia cu sârguinţă învăţăturile lui Isus.

- aceasta mai implică a fi şi „un împlinitor” al Cuvântului – Mat.7:21-27; Iacov 1:21-25

B Un ucenic este acela care iubeşte pe fraţi – Ioan 13:21-35

- face orice efort de ai cunoaşte şi ajuta pe fraţii în credinţă.

- se foloseşte de orice ocazie pentru a-i încuraja pe fraţii săi de a fi mai buni ucenici ai lui Isus Hristos.

- porunca lui Isus: Ioan 13:34-35 - „Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe alţii …”

Un ucenic este acela care aduce multă roadă – Ioan 15:8

- „multă roadă” – Isus nu vorbeşte aici de fapte bune ocazionale, ci de un stil de viaţă care va face pe oamenii din jurul nostru să-l glorifice pe Dumnezeu. – Mat. 5:16

- punctul aici este clar: a fi un ucenic al lui Isus înseamnă mai mult decât un membru ocazional în biserică. Este nevoie de DEVOTAMENT faţă de învăţătura lui Isus, faţă de dragostea pt. fraţi şi trăirea spre lauda Lui.

IV. PREŢUL DE A FI UCENICUL LUI ISUS

Isus trebuie să fie pe primul loc – Luca 14:26

- înainte de oricine, chiar şi de membrii din familie – Mat. 10:34-37

- înainte chiar şi de tine însuţi – Luca 9: 23-25

Trebuie să fie gata să sufere pentru Isus – Luca 14:27

încercând să trăieşti după principiile lui Isus într-o lume lipsită de Dumnezeu, vom ajunge să fim dispreţuiţi şi chiar persecutaţi pentru Numele Lui – 2 Tim.3:12

- trebuie să cheltuim efort şi timp pentru a promova înaintarea Evangheliei.

Trebuie să lăsăm totul pentru a-L urma pe Isus – Luca 14:33

- cu alte cuvinte, Isus trebuie să fie Împărat şi Domn în vieţile noastre

- nimic nu trebuie să treacă peste decizia Lui şi peste voia Lui pentru noi.

Acest „mare preţ” pe care Isus l-a cerut de la ucenicii Săi, i-a făcut pe mulţi să plece de la a-L urma. Dar Isus nu era interesat de atragerea unor mari mulţimi, ci El dorea UCENICI!

Se merită acest preţ? Să urmărim câteva din răsplăţile care ne aşteaptă ca şi ucenici ai Săi.

RĂSPLATA UCENICULUI LUI ISUS

Răsplăţi prezente (câteva)

- Isus ne oferă pace, o pace pe care lumea nu o cunoaşte – Ioan 14:27; Filip. 4:7

- Cuvintele lui Isus ne dau bucurie într-o lume plină de depresii – Ioan 15.11

- Isus ne dă dragostea Sa, dragoste care izgoneşte orice frică – 1 Ioan 4:18

- Isus ne-a făcut parte din familia Sa, lucru care alină orice lipsă care poate fi din partea familiei noastre pământeşti – Marcu 10.28-30

- Isus este şi va fi cu noi până la sfârşit (Mat.28:20b)

Răsplăţi viitoare

- lucruri extraordinare pe care noi nu le putem gândi – 1 Cor. 2:9

- vom salvaţi de mânia viitoare – Rom 5:9; 1 Tes.5:9

- vom fi răsplătiţi cu nişte cununi nepieritoare: 1 Cor. 9:24-29; Iac.1:12; Apoc.2:10; 1 Pe.5:2-4; 2 Tim.4:8 …

- putem să privim înainte spre ziua aceea când vom petrece eternitatea cu Dumnezeu, fără necazuri, fără dureri, fără moarte … - Apoc. 21:1-8

CONCLUZIE

- Uncenicul adevărat demonstrează „semnele” ucenicului, în ciuda preţului plătit!

- Ucenicul adevărat să aştepte „răsplăţile” uceniciei şi poate avea mângâierea promisiunii lui Isus: „Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.”

Dacă eşti un ucenic al lui Isus Hristos, atunci eşti interesat a umbla mai aproape cu Isus în fiecare zi, şi acest studiu va fi de un real interes pentru tine.


Studiu : Florin Enescu

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

ÎMPARTE

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More