luni, 10 ianuarie 2011

DISCIPLINA BIBLICĂ – Înţelegerea ei


„disciplina” = 1. totalitatea regulilor de conduită și de ordine obligatorii pentru membrii unei colectivități; supunere a membrilor unei colectivități față de dispozițiile date de conducere etc. ◊ spirit de ordine, deprindere cu o ordine strictă. 2. ramură a unei științe; domeniu, specialitate: (p. ext.) știință. (<> discipline, lat. disciplina)

disciplinare = acţiunea de a disciplina, de a aplica măsuri (sancţiuni, pedepse) celui care încalcă regulile disciplinei, cu scopul de a-l îndrepta

Noi admirăm valoarea disciplinei:

- în sport – subiecte pentru filme mari! ( ex. „Facing the Giants”)

Fiecare film are povestea lui unică, dar tema dominantă este acel antrenor care printr-o pregătire intensă, disciplină strictă, îşi transformă sportivi/echipa în campioni!

- în artă – apreciem muzicienii (cântăreţii, dirijorii, compozitorii), dansatorii, pictorii, actorii (de teatru şi film) – însă cu toţii ştim că pentru a excela în toate aceste arte este nevoie de... multă disciplină personală şi profesională.

- în armată – într-o lume plină de pericole şi ameninţări, suntem datori faţă de cei care ne apără, bărbaţi şi femei care slujesc în forţele armate. Dacă înţelegem bine misiunea lor, ştim şi apreciem atunci că cei care îi pregătesc nu precupeţesc niciun efort pentru ai pregăti la un nivel înalt de pregătire, îndemânare şi disciplină de înalt nivel, fără de care nu vor putea fi eficienţi în salvarea şi apărarea vieţilor multor oameni, punându-şi chiar viaţa în pericol.

- în familie – pretudindeni în societate (la servici, la şcoală, în biserici...) se apreciează părinţii care în mod constant îşi învaţă copii să trăiască sănătos şi respectuos, şi care îi disciplinează atunci când nu sunt ascultători. Vedem rezultatele bune de care se bucură astfel de familii şi ne dorim ca şi familiile noastre să fi fost la fel cu noi.

Dar, nu se întâmplă întotdeauna aşa!

- Disciplina nu este bine apreciată întotdeauna de noi oamenii!

- Atunci când ea nu este cultivată cu umilinţă şi consecvenţă, disciplina este percepută ca un lucru negativ, disctructiv şi nicidecum unul pozitiv, constructiv.

- Poate suntem de acord că disciplina este un lucru fain/bun în sport, artă, armată şi familie... dar când vine vorba de biserica, disciplina este o formă de legalism, duritate şi judecată!

De aceea trebuie ca să înţelegem disciplina ca fiind ideea lui Dumnezeu şi trebuie să înţelegem inima lui Dumnezeu în acest proces al disciplinării.

Disciplina lui Dumnezeu este o dovadă de dragoste

Evrei 12:5-6 - ”... fiul meu nu dispreţui disciplinarea Domnului... pentru că Domnul disciplinează pe cel pe care-l iubeşte...”

Psalmul 94:12 - Ferice de omul (bărbatul) pe care-l disciplinezi Doamne...”

Apocalipsa 3:19-20 - „Eu îi mustru şi-i disciplinez pe cei care-i iubesc....”

Suntem chemaţi de Dumnezeu la o viaţă de disciplină personală

Romani 12:1,2 ... să vă aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă şi plăcută lui Dumnezeu..:”

Efeseni 4:17-22 nu mai trăiţi ca păgânii... să vă dezbrăcaţi de omul cel vechi...”

2 Petru 1:5-8 – „...daţi-vă toată silinţa să adăugaţi la credinţa voastră virtutea...”

1 Corinteni 9:24-27 – imaginea unui atlet care se antrenază disciplinat

Evrei 12:12-13 12 De aceea, întăriţi-vă braţele lipsite de putere şi genunchii slăbiţi! 13 „Faceţi cărări drepte pentru picioarele voastre“2, pentru ca cel şchiop să nu-şi scrântească piciorul, ci mai degrabă să fie vindecat!

2 Feluri de disciplină

1. Disciplina lui Dumnezeu în noi (formativă) – prin care suntem formaţi/transformaţi

2. Disciplina lui Dumnezeu prin noi (restaurativă) – păstrarea purităţii şi mărturiei Bisericii

1. Disciplina lui Dumnezeu în noi

Prin Cuvântul Lui:

citire, studiu, rugăciune şi aplicare personală (2 Timotei 3:16-1; Iacov 1:22-25

citire, studiu, rugăciune şi aplicare în grup ca şi Biserică/Trupul lui Cristos (Fapte 2:42-47)

Prin pedepse şi încercări

Pedepse (Evrei 12:5-8 – gr. “paideia” = “corectare disciplinară, instruire” şi vine de la gr. paideuo”= a educa un copil”)

Încercari

Genesa 22: 1 “După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare (ebr. “nacah”= a testa, proba)

pe Avraam …”Evr. 11:17 (“ pus la încercare”= gr. “peirazo”= a testa, a proba)

1 Cor. 10:13Nu va ajuns nici o ispită (gr. peirasmos”= test, încercare) care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi (gr.peirazo”=testaţi, încercaţi) peste puterile voastre… “sunt două aspecte în cuv. “peirazo :

unul are sensul de testat pt. creştere (o face Dumnezeu, din dragoste)

iar altul de testat pentru a fi distrus (o face diavolul – 1 Petru 5:8)

Iacov 1:12 “Ferice de cel ce rabdă ispita (gr. “peirasmos”= test, disciplina). Căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieţii, pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc.

Dumnezeu ne testează ca şi copii ai săi din acelaşi motiv pt. care şi un profesor îşi testează elevii săi – ca să scoată ce este mai bun în ei, să-i determine să se pregătească, să înveţe, să se disciplineze. Altfel ei nu o să ajungă niciodată să se maturizeze, să fie conştienţi de aptitudinile lor, de ce ar putea să facă pt. viaţa lor şi a celor din jur. De asemenea, nu o să ia şcoala în serios şi nici nevoia de a învăţa. Testele fac parte clar din metodele profesorului pt. echiparea elevilor.

(Iacov 1: 2-4)

Scopul lui Dumnezeu:

MATURIZARE (Iacov 1:2-4)

MULTIPLICARE (Ioan 15:2; Fapte 2:47)

SATANA NE ISPITEŞTE CA SĂ SCOATĂ DIN NOI CE ESTE CEL MAI RĂU;

DUMNEZEU NE TESTEAZĂ CA SĂ SCOATĂ DIN NOI CE ESTE CEL MAI BUN!


Studiu: Florin Enescu

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

ÎMPARTE

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More