sâmbătă, 5 iunie 2010

Fapte 17:1-15 – Răscolind lumea!

Fapte 17:1-15 - Răscolind lumea! from William Anderson on Vimeo.


În acest nou capitol continuăm aventura Evangheliei prin viaţa lui Pavel. Deşi încă de la început în ce-a dea doua călătorie misionară Pavel a avut parte de mari împotriviri dirijate desigur de Satan, astfel încât în Filipi a ajus să fie bătut împreună cu Sila şi aruncat în închisoare, în acest capitol vom vedea cum va continua în operaţiunea sa de răspândire a Evangheliei. Precum am văzut, strategia lui Pavel era să atingă oraşele mari, cheie, unde odată ce erau plantate biserici, ele puteau să ducă în jur, la rândul lor vestea cea bună!
În acest capitol îl vedem pe Pavel ajungând în 3 oraşe cheie: Tesalonic, Berea şi la urmă Atena. În fiecare din aceste oraşe reacţia localnicilor la Evanghelie a fost diferită şi putem învăţa lucruri preţioase pentru noi în lumea modernă, cu privire la ce să ne aşteptăm şi ce să facem pentru a răspândi pe Cristos, oriunde suntem sau oriunde ajungem.
Tesalonic (vs.1-9) – Împotrivire!
vs.1 Pavel şi Sila (fără Luca) au trecut prin următoarele 2 oraşe Amfipolis şi Apolonia cu scopul de a junge în Tesalonic. Aceasta a fost o călătorie de vreo 160 Km, lăsând probabil cele 2 oraşe din drumul lor pt Biserica din Filipi să le ducă Evanghelia.
Tesalonic (azi Salonic) era un oraş strategic – era capitala Macedoniei şi era un centru de afaceri ce concura cu Corintul. Era la conjuncţia unor drumuri comerciale importante şi se lăuda cu o situaţie economică foarte bună.

Oraşul era predominant grec, dar precum vedem aici, avea şi o comunitate influentă de evrei, având şi o sinagogă.

Deşi era sub dominaţie romană, era un oraş liber, cu o conducere aleasă de ei, nu a avea garnizoană romană şi îşi avea chiar propria monedă.
vs.2-3 – În acest oraş Pavel avea să stea o perioadă şi în 1 Tes.2:9 Pavel aminteşte că a lucrat (corturi) „zi şi noapte” ca să nu fie o povară pt cineva, pt ca să le predice Evanghelia. Se pare că a stat ceva timp aici astfel încât cei din Filipi i-au trimis ajutor de 2 ori (Fil.4:15-16).
Pavel şi-a urmat strategia de a-şi începe misiunea în sinagogă, acolo unde exista una. Este important să observăm cum a acţionat Pavel în primele 3 săptămâni:

„a discutat” („dialegomai”) – a purtat un dialog format din întrebări şi răspunsuri pe marginea Scripturilor – este important ca vorbirea noastră să fie centrată pe scripturi!

„explicând” („dianoigo”) – deschizând Scripturile pentru a vedea clar lucrurile – este important să fim în stare să mânuim Scriptura pentru a vesti Evanghelia!

„dovedind” („paratitami”) – a prezentat/înaintat dovezile faptului că Isus este inima Scripturii – este aşa de important să fim echipaţi ca să „răspundem oricui ne întreabă de nădejdea noastră” (1 Petru 3:15).

„vestesc” („katangelo”) – a declarat/vestit moartea şi învierea lui Isus – care este mesajul de bază al Evangheliei – Isus este „Cel trimis” - Mesia (Cristosul) – noi trebuie să fim martorii învierii! Creştinismul este o religie a învierii! Fără înviere nu ar însemna nimic!

Aplicaţie: Evreii de aici ar fi trebuit să ştie aceste adevăruri, dar nu ştiau – De ce? Pt că erau interesaţi doar de viaţa aceasta pe pământ – ei priveau în Lege doar pt lucruri care să îi binecuvânteze în viaţa aceasta – ei practic aveau o doctrină a prosperităţii! Ei luau doar acele promisiuni ce le aduceau prosperitate materială, DAR neglijeau centrul Legii – pe Isus – Cel care avea să vină să moară pt păcatul lor şisă învie pt a asigura posibilitate de mântuire.
Întrebarea pentru noi: NOI CE CĂUTĂM în religia noastră???
vs.4Rezultatul acestei mărturii şi osteneli a fost că „unii” dintre evrei au crezut, dar cei mai mulţi („o mare mulţime”) au fost greci „temători de Dumnezeu” şi multe („nu puţine”) femei influente ale oraşului.
vs.5-9Reacţia iudeilor până la urmă nu a fost prea bucuroasă atunci când au văzut efectul Evangheliei.
Invidia lor i-a dus la mituirea unor oameni de nimic (vs.5) dar care au influenţat restul oraşului.
Au aflat unde stăteau Pavel şi Sila (la un anume Iason (vs.6a)
Ne găsindu-i pe Pavel şi Sila, l-au scos la judecată pe Iason (vs.6b-7)

conducătorii cetăţii”„politarhi” (gr. „politarches”) – acest titlu este unic, folosit numai în Tesalonic (acest lucru s-a descoperit mult mai târziu).

Acuzaţia„oamenii aceştia au răscolit lumea....” – cuv. „răscolit” în unele versiuni este tradus ca „întors pe dos”, dar cuv. original înseamnă „a tulbura, deranja” cu referinţă la „lumea”/sistemul roman.

Această acuzaţie este foarte serioasă, fiind de fapt „trădare” faţă de împăratul Romei – aceasta se pedepsea cu moartea în lumea romană. Este de fapt aceiaşi acuzaţie adusă şi lui Isus, de liderii religioşi evrei.
Rezultatul acestor acuzaţii a fost „tulburarea” poporului, dar mai ales a liderilor, care au înţeles că „nu-i de glumă” cu creştinii şi că trebuie să ia nişte măsuri împotriva lor. (vs.8)

Măsura a fost ca să-l facă pe Iason (vs.9) să plătească o garanţie, ca să se asigure că nu vor mai găzdui pe Pavel şi Sila.

Aplicaţie: Cum este mărturia noastră astăzi?
Suntem gata să plătim preţul pt ceea ce credem? ... să suferim pt Evanghelie?

Berea (vs.10-15) - Acceptare!
vs.10 – Sub acoperirea nopţii şi la sfatul fraţilor, Pavel şi Sila au plecat din Tesalonic la Berea – o călătorie de aprox. 70 Km. Se pare căTimotei nu a mers cu ei pentru că probabil a rămas să întărească Biserica din Tesalonic şi avea să se alăture lui Pavel puţin mai târziu, când vor merge în Atena. Mai apoi avea să fie trimis înapoi la Tesalonic ca să întărească din nou biserica de acolo care trecea prin necazuri mari (1 Tes.3:1-3).
Pavel se pare că atunci a scris prima sa epistolă (1 Tesaloniceni) având în vedere că apucase să stea foarte puţin timp cu fraţii din Tesalonic.
vs.11Cum erau iudeii din Berea?
„aveau o minte mai deschisă” „erau mai nobili”.... „mai receptivi cu dorinţa de a învăţa” -nu luau atitudine fără să audă şi să vadăfaptele... despre ce este vorba în ce spunea Pavel.
„studiau Scripturile” („anakrino”) – a investiga, a examina îndeaproape, a pune tot felul de întrebări.

Lui Pavel nu i-a fost teamă de investigarea acestor oameni – o dovadă a credibilităţii Bibliei care este bazată pe adevăr, nu pe minciună sau teroare!
„în fiecare zi”„cu intensitate” - acest lucru demonstrează multe despre aceşti oameni! – este imaginea omului descris în Ps.1:3 „... şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui...”
Aplicaţie: Ce fel de credincioşi suntem noi astăzi?
Care este Evanghelia noastră?
Cum studiem noi Scripturile?
vs.12 Reacţii pozitive – este o mare diferenţă la aceşti iudei
„mulţi dintre ei au crezut” (evrei) şi nişte femei influente (greci)
„au primit Cuvântul(gr. „dechomai”) cu toată înflăcărarea(gr. „protumia”) – au acceptat Evanghelia cu toată deschiderea!

Unul dintre convertiţi a fost Sopater, care l-a ajutat în lucrare mai târziu pe Pavel (Fapte 20:4) şi care este acelaşi cu Sosipater din Rom.16:21, care trimitea salutări Bisericii din Roma.
vs.13 Reacţii negative – Satan a folosit iudeii invidioşi din Tesalonic, care au auzit că Pavel era acum în Berea. Tare s-a mai folosit Satan de aceşti oameni, când privim în capitolele anterioare şi viitoare!

Satan îşi are şi el „misionarii” săi – 2 Cor. 11:13-15 – aceşti antifani ai lui Pavel îl urmăreau peste tot şi au venit şi în Berea după el (vs.13b).
vs.14-15intervenţia fraţilor din Berea – credinţa lor a fost practică, ştiind că păstrându-l pe Pavel în viaţă era un câştig pt Evanghelie – astfel l-au trimis la Atena pe mare.
Nu au întârziat„au trimis imediat” pe Pavel pe mare
Sila şi Timotei „au rămas acolo”„au perseverat” acolo – probabil cu scopul de a întări bine pe noii fraţi în credinţă – au făcut acest lucru la „porunca” lui Pavel (vs.15b).

Aplicaţie: Ce facem noi pentru Evanghelie astăzi?
Care este aportul nostru pentru înaintarea ei în lumea noastră?


Pentru a urmări "paşii" lui Pavel parcurşi în acest studiu, folosiţi harta de la adresa următoare:rcrwebsite.com/maps/paul2.htm
... si altă hartă care este puţin mai detaliată... conţinând şi oraşele mai mici prin care Pavel a trecut, dar nu s-a oprit:bibletrack.org/notes/image/Paul_second.jpgStudiu:Florin Enescu

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

ÎMPARTE

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More