joi, 10 decembrie 2009

Fapte 3 - Folosit de Dumnezeu„Pe cine foloseşte Dumnezeu?” – este una din întrebările puse între creştini şi nu numai. Capitolul 3 din Fapte ne răspunde într-un mod foarte original şi practic la această întrebare.

Petru şi Ioan ne sunt exemple cu privire la cum sunt oamenii pe care Dumnezeu îi foloseşte. Iată cum erau aceşti ucenici ai lui Isus:

Petru şi Ioan erau oameni devotaţi (rugăciunii) (vs.1)Petru şi Ioan sunt găsiţi deseori împreună în scripturi: fuseseră parteneri de pescuit (Luca 5:10); ei au pregătit masa de Paşte pt Isus (Luca 22:8); ei au alergat la mormântulu lui Isus în dimineaţa învierii (Ioan 20:3-4); îi vedem aici mergând împreună la Templu pt rugăciune; aveau să fie folosiţi în lucrarea de ducere a Evangheliei la Samariteni (Fapte 8:14).

Orice evreu devotat mergea la Templu de 3 ori pe zi: la ora 9 AM, la la prânz şi la ora 3 PM.

Ei petreceau o oră în rugăciune: 15 min de meditaţie în linişte, 30 min de cereri şi 15 min de adorareun exemplu bun pt noi de urmat!

Dacă medităm la măreţia caracterului lui Dumnezeu şi la dragostea care ne-o poartă, vom cere cu încredere şi după voia Sa, şi com sfârşi prin a ne închina Lui cu toată fiinţa.

Petru şi Ioan erau oameni sensibili (la Duhul) (vs.2-3)

Faptul că Petru l-a observat pe acest cerşetor schilod este o dovadă a lucrării Duhului Sfânt, pentru că erau mulţi oameni în jurul templului la acea oră (Fapte 4:4) şi cu siguranţă erau mulţi cerşetori acolo, dar Petru şi Ioan l-au auzit pe acesta.


Templul avea 9 porţi care duceau din curtea Neamurilor în Templu. Deşi părerile sunt împărţite, se pare că Poarta „Frumoasă” era poarta dinspre Est, care ducea în curtea femeilor. Era făcută din din bronz de Corint şi părea ca de aur – probabil era un loc bun pentru cerşetori.


Trecuseră probabil de multe ori pe lângă acest cerşetor, care era pus „în fiecare zi” acolo (vs.2) – dar de data aceasta ceva era diferit – Duhul Sfânt i-a făcut să audă cererile acestui om.


Petru şi Ioan erau oameni flexibili (cu circumstanţele)
(vs.4)

Petru şi Ioan puteau să treacă grăbiţi spre Templu, pt că timpul de rugăciune începea curâd. Ei puteau spune „...ştii ceva? Nu avem timp acum... începe rugăciunea!... poate ne vedem mai încolo...”


Însă Duhul Sfânt avea să întrerupă obişnuitul şi să facă o lucrare deosebită în viaţa acestui om, prin Petru şi Ioan.


Aceasta este o lecţie pe care trebuie s-o învăţăm: Întreruperea care vine de la Dumnezeu este călăuzirea Lui spre a face voia Sa. Trebuie să învăţăm să fim flexibili la Dumnezeu, ca să poată lucra prin noi, chiar în mod miraculos.


Să nu-l limităm pe Dumnezeu şi să nu-L legăm de obiceiurile noastre sau de anumite moduri de a face lucrarea Lui – asta nu înseamnă că nu este bine să fim organizaţi, cum ar fi în activitatea Bisericii (1 Cor.14: 40
Totul trebuie să fie făcut aşa cum se cuvine şi în ordine.”)

Petru şi Ioan erau oameni cu autoritate (Numele lui Isus)
(vs.5-10)


Milostenia
(ajutorarea săracilor) era foarte imporantă pentru evrei, mai ales la Templu, iar de acest lucru cei săraci profitau. Petru şi Pavel nu aveau nimic, pentru că totul era pus în comun în biserică.


Cerşetorul schilod aştepta „aur sau argint” – dar el avea nevoie de altceva! El avea nevoie de mântuirea sufletului şi vindecarea trupului, iar banii sau orice avuţie nu-i putea da niciunul din acele lucruri.


„argint şi aur
n-am, dar ce am îţi dau: în Numele lui Isus Cristos din Nazaret...”


Autoritatea
lui Petru şi a lui Ioan nu era a lor şi pentru ei:


Era a lui Isus – Numele lui Isus Christos din Nazaret


A fost pt vindecarea completă a cerşetorului: fizică şi spirituală (vs.8)


Ce autoritate avem noi astăzi? – ex. lui Tomas de Aquinas şi Papa.

Oridecâte ori Biserica a schimbat puritatea pentru prosperitate, ea a pierdut puterea!

Cerşetorul schilod este o ilustraţie a mântuirii – putem învăţa şi de la el:

Născut schilod – toţi suntem neputincioşi,
incapabili să plăcem lui Dumnezeu (Rom. 3:23)


Sărac şi lipsit – toţi suntem săraci şi incapabili
să plătim datoria care o avem la Dumnezeu (Luca 7:36-50)


Era înafara Templului – toţi păcătoşii sunt separaţi de Dumnezeu


A fost vindecat total prin harul lui Dumnezeu – aşa cum suntem noi mântuiţi prin har
(Efeseni 2:8-9)


El a mărturisit prin grai şi trai a mântuirii totale făcute de Dumnezeu în viaţa lui –
„sărea, umbla şi lăuda pe Dumnezeu”


Se identifica cu apostolii
în templu (3:11) şi mai târziu la judecata lor (4:14)


Petru şi Ioan erau oameni smeriţi
(vs. 11-12)


Vindecarea
acestui cerşetor a atras mulţimi de oameni – erau uimiţi şi alergau să vadă această minune! (porticul lui Solomon – erau un coridor în partea de este a templului, unde şi Isus vorbea (Ioan 10:23) şi unde se închina şi Biserica din Ierusalim (Fapte 5:12)


Dacă în ziua Cincizecimii Petru a trebuit să le spună că nu sunt beţi, aici Petru a trebuit să le spună că nu el şi Ioan a făcut minunea prin puterea lor!


Ar fi fost foarte uşor ca Petru şi Ioan să-şi fi asumat toată această minune!
Dar ei nu aveau să primească nimic pentru slava lor. Au atribuit totul lui Dumnezeu, ca şi Avraam cu împăratul Sodomei, când a venit să-l răsplătească pt ajutorul dat. (Gen.14:21-23)


Cine este lăudat prin slujirea/viaţa ta? Al cui nume se aude în biserica ta?

Isaia 42:8 - “Eu sunt DOMNUL; acesta este Numele Meu! Nu-Mi voi da slava altuia şi nici lauda cuvenită Mie, idolilor!

Prea multe lucrări bune s-au dus pe râpă pentru pentru că oamenii au dorit ca numele lor să fie înălţat şi să primească laudă… măcar un pic !

Petru şi Ioan erau martori ai Evangheliei (vs.13-26) – exemplu de curaj şi înţelepciune!

Arătând PROBLEMA – păcatul lor (vs.13-15)

Foarte direct şi explicit ... „L-aţi dat”(vs.13a), „v-aţi lepădat”(vs.13b,14a), „aţi cerut un ucigaş”(vs.14b), „aţi ucis...”(vs.15).

Arătând SOLUŢIA – credinţa în Isus (vs.16)

Credinţa în Numele Lui – întăreşte şi pe credincios şi pe necredincios

Vindecarea a fost deplină! „...i-a dat această vindecare deplină...”

Arătând CALEA mântuirii – ce să facă oamenii (vs.17-26)
Starea oamenilor de fapt – neştiinţa (vs.17)
- Petru a lucrat cu tact!

30 Dumnezeu a trecut cu vederea vremurile de neştiinţă, şi acum le porunceşte tuturor oamenilor, de pretutindeni, să se pocăiască, 31 pentru că a rânduit o zi în care urmează să judece lumea cu dreptate, prin Omul pe Care L-a desemnat pentru aceasta, dovedindu-le tuturor acest lucru prin faptul că L-a înviat dintre cei morţi!“ (Fapte 17:30-31)

Timpul lui Dumnezeu de mântuire (vs.18)

POCĂINŢA (vs.19a) – reconsiderare (faţă de Isus) + întoarcere (de la păcat)

Rezultatele pocăinţei (vs.19b-21a):

iertarea păcatelor şi trezirea spirituală

întoarcerea lui Isus

Documentarea profetică (vs.21b-26)

Moise (vs.22) – citat din Deut.18:15,18,19

Toţi ceilalţi profeţi (vs.24)

Promisiunea lui Avraam (vs.25) – din Gen.12:2-3

2 Te voi face un neam mare şi te voi binecuvânta; voi face numele tău mare, iar tu vei fi o binecuvântare. 3 Îi voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta, dar îl voi blestema pe cel ce te va blestema. Prin tine vor fi binecuvântate toate familiile pământului!”

Ce plan măreţ a făcut Dumnezeu pentru salvarea sufletelor noastre!


Reacţii la predicarea Evangheliei (4:1-4)

Opoziţie (vs.1-3) – supărarea autorităţilor, persecuţia martorilor
Acceptare
(vs.4) – mântuirea oamenilor şi lărgirea Bisericii

Dumnezeu vrea să ne folosească pentru că de asta ne-a chemat din lume şi ne-a făcut Biserica Sa („eklesia”).

Evanghelistul Vance Havner a spus următoarele cuvinte care au rămas cuvinte de referinţă pt creştinism şi un răspuns excelent la întrebarea „Pe cine foloseşte Dumnezeu?” – „Lumea nu a văzut încă ce poate să facă Dumnezeu cu omul care se dedică cu totul Lui.” D.L. Moody care era în audienţă, când a auzit aceste cuvinte a spus în inima sa „Eu vreau să fiu un astfel de om!”

Întrebarea este dacă vrem să fim folosiţi de El şi dacă vrem, să ne asigurăm că suntem oameni:
Sensibili (la călăuzirea Duhului Sfânt) – Ce vrea să facă Dumnezeu?
Flexibili
(în diferite circumstanţe) – să nu-l limităm pe Dumnezeu!

Cu autoritate
(a Numelui Isus Cristos) – nu noi, nu puterea noastră, ci a Lui!

Smeriţi
(toată gloria să fie a lui Dumnezeu) – să arătăm mereu spre El!

Martori ai Evangheliei
(o evanghelie curată şi completă) – să avem curaj, tact şi documentare!

1 comentarii:

Numai pe El de-l ai esti fericit
Si numai cu El esti implinit,
Nu-i nimic in lume mai minunat,
Decat sa ai un nume-n cer asigurat.

Intoarce-te din drum de esti plecat,
Intoarce-te acasa,
Te-asteapta un Tata
Ce viata Fiul Sau pentru tine-a dat...

Te-asteapta cu-atata iubire Isus,
El stie durerea din suflet,
Te-asteapta dragostea Tatalui ce te-a nascut
Pe cruce, pe Golgota, sus.

Trimiteți un comentariu

ÎMPARTE

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More