miercuri, 11 noiembrie 2009

FAPTELE APOSTOLILOR 1 – Evanghelia în mişcare!Acest titlu probabil nu este cel mai potrivit nume pentru această scriere a Bibliei, pentru că nu descrie conţinutul ei – nu este o descriere corectă a conţinutului ei. Este un titlu care i-a fost dată prin sec. 2. Faptele unor apostoli sunt menţionate aici, dar sunt în principal fapte a 2 dintre apostoli: Petru şi Pavel. Mai sunt doar câteva menţiuni despre Iacov şi martirizarea lui Ştefan, dar nimic despre ceilalţi apostoli. În cap.1 sunt menţionaţi doar cei care erau strânşi în „camera de sus” care aşteptau „promisiunea” Domnului.

Un titlu mai bun ar fi „Faptele unor apostoli”, dar şi acesta ar fi necuprinzător. Faptele descrise în această carte sunt de fapt faptele Cristosului Înviat prin Duhul Sfânt făcute prin unii apostoli, ca de altfel şi prin alţi credincioşi, nu numai apostoli, ci profeţi, evanghelişti, diaconi, slujitori ai lui Dumnezeu.

Deci un titlu bun pt această carte ar fi „Faptele Duhului” făcute prin credincioşii care au format Biserica lui Isus Cristos cel Înviat!

Lucrul uimitor de real despre această carte este că nu-i neterminată! Noi, credincioşii din Biserica lui Cristos din sec. 21, continuăm să-i scriem capitol după capitol. Este adevărul care-l arată şi Luca în vs.1 şi 2 spunând: „În prima carte am scris despre toate lucrurile pe care a început Isus să le facă şi să-i înveţe pe oameni până în ziua în care a fost luat în cer, după ce le dăduse mai întâi porunci, prin Duhul Sfânt, apostolilor pe care-i alesese.”

AUTORUL acestei scrieri este LUCA, deşi el nu este menţionat pe nume în această scriere şi nici în Evanghelia care-i poartă numele.
El este menţionat de 3 ori în NT, de fiecare dată de Pavel.
În Coloseni 4:14, Pavel spune „Luca, doctorul preaiubit, şi Dima vă salută.”

Cum ştim că Luca este autorul scrierii Faptele Apostolilor ? – sunt câteva lucruri
o Autorul trebuie să fii avut cunoştinţe de medicină, pentru că foloseşte termeni medicali pt a descrie boli şi vindecări – Luca am văzut că era doctor (Col.4:14)
Ştim că autorul cărţii Fapte a fost un însoţitor al lui Pavel în călătoriile sale, pentru că de multe ori el, în scrirea sa, el foloseşte persoana 1 la plural – Fapte 16:10 „După ce Pavel a văzut viziunea, (noi) am căutat imediat să ne ducem în Macedonia, ajungând la concluzia că Dumnezeu ne-a chemat să le vestim Evanghelia.” Luca a fost deci însoţitorul lui Pavel în lucrarea sa.
Autorul era un om educat pentru că foloseşte limba greacă şi este foarte exact în relatările sale ca şi un istoric.
Nu ştim exact cine a fost Luca – unii speculează că era un prozelit – nu era un evreu dar era convertit la Cristos – este singurul ne-evreu care a scris cărţi în NT – cărţile sale reprezintă majoritate NT (datorită lungimii scrierilor sale). Se pare că Pavel l-a întâlnit pe Luca în cetatea Troia. Unii cred (speculează) că Luca ar fi fratele lui Tit, datorită menţiunilor facute de Pavel în 2 Cor. 8.

Luca istoricul – un istoric de primă clasă!
Prin anii 1800 Biserica a fost atacată extrem de dur – „Şcoala Criticilor” începută în Europa a adus acuzaţii extrem de dure la adresa Bibliei, mai ales asupra lui Luca. Ei au atacat exactitatea multor cărţi din Biblie – pe Luca l-au acuzat în ceea ce priveşte calităţile sale de istoric corect.
Dar cu trecerea anilor şi înaintarea cercetărilor, s-a demonstrat că Luca a fost un mare istoric, dovedind corectitudine în scrierile sale.
A.N. Sherwin White, expert în istoria greco-romană, de la Oxford - a scris despre cartea Faptele Apostolilor aşa: „Contextul istoric al acestei cărţi este exact. Datele şi locurile sunt precise şi corecte... Relatările acestei cărţi aparţin primului secol al erei noastre... Exactitatea istorică a acestei cărţi este copleşitoare! Orice încercare de a respinge baza istorică a relatărilor acestei cărţi, chiar şi cu privire la detalii, acum pare o absurditate! Istoricii romani nu au ştiut să o aprecieze!”
William Ramsey, un arheolog de seamă şi învăţat biblic a demonstrat că relatările cărţii lui Luca sunt remarcabil de exacte, în ceea ce priveşte practicile, legile şi obiceiurile acelei perioade. Este cu siguranţă o lucrare scrisă de un martor ocular!
John Calvin a spus că această carte este o „comoară vastă!”
Dr. Martyn Lloyd Jones a numit Faptele Apostolilor „cea mai lirică scriere dintre toate cărţile... Vă îndemn să trăiţi în această carte – este un tonic, cel mai bun tonic de pe trărâmul Duhului.”

Destinatarul: „Teofile” („iubitor de Dumnezeu”)

Luca a scris o carte în 2 capitole:
primul capitol fusese Evanghelia – descrierea celei mai importante istorii din universul acesta – viaţa lui Fiului lui Dumnezeu – să privim în Luca 1:1-4 –
„Fiindcă mulţi au încercat să alcătuiască o istorisire amănunţită despre lucrurile care s-au împlinit printre noi, aşa cum ni le-au încredinţat cei ce au fost de la început martori oculari şi care au ajuns slujitori ai Cuvântului, am decis şi eu, după ce am cercetat cu atenţie toate lucrurile de la început, să ţi le scriu în ordine, prea alesule Teofile, ca să ajungi astfel să cunoşti întocmai temeinicia lucrurilor despre care ai fost învăţat.”
Aici avem continuarea cărţii – capitolul 2 – Fapte 1:3 –
„După suferinţa Lui, li S-a înfăţişat viu, prin multe dovezi convingătoare, arătându-li-Se deseori timp de patruzeci de zile şi vorbind despre Împărăţia lui Dumnezeu.”
Nu ştim exact cine a fost „prealesul Teofil”, dar se pare că era o persoană importantă – o oficialitate romană (de comparat cu exprimarea similară faţă de guvernatorul Felix în Fapte 24:3)
Se pare că acest Teofil era cel puţin un căutător al lui Dumnezeu, care dorea să studieze cu atenţie credinţa creştină.

Astfel această carte devine un material vital pentru orice căutător al lui Dumnezeu. Ea este lecţia practică de viaţă creştină. Ne ajută să înţelegem faptul că Evanghelia după ce o înţelegem şi o primim, trebuie să o trăim!

De aceea cred că o temă practică a acestei cărţi minunate este EVANGHELIA ÎN MIŞCARE!

Această carte ne învaţă pasul vital pe care trebuie să-l facem cu Evanghelia primită! Această carte este explicaţia sau manualul practic al Marii Trimiteri al lui Isus pentru Biserica Sa. (Matei 28:18-20)

Acest lucru este ceea ce face Luca cu prietenul său Teofil – împlineşte Marea Trimitere!

2 PAŞI:
1. Înţelegerea şi primirea Evangheliei (vs.1) – NEVOIA NOASTRĂ
2. Trăirea Evangheliei (vs.2) – MISIUNEA NOASTRĂ
Isus A ADUS EVANGHELIA pt lumea pierdută şi muribundă făcând mântuirea posibilă prin moartea şi învierea Sa, dar acum El vrea SĂ TRĂIASCĂ EVANGHELIA în şi prin Biserica Sa.

Acest prim capitol reprezintă BAZELE TRĂIRII CREŞTINE, pt că aici vedem ultimele cuvinte ale lui Isus înainte de înălţare, realitatea inimii ucenicilor lui Isus şi primii paşi ai unei Biserici sănătoase!
BAZELE TRĂIRII EVANGHELIEI

1. UN CRISTOS VIU (vs.3)

învierea este dovada supremă care face diferenţa în şi prin tine dacă crezi!
Îndoiala ia încercat pe ucenicii lui Isus, dar pe noi?
Trebuia să spulbere minciunile preoţilor şi fariseilor (Mat.28:11-15)
Învierea este demonstrată
i-a invitat să-I atingă trupul, a mâncat cu ei (Luca 24:38-43)
a stat cu ei 40 de zile (vs.3)
Învierea este baza Evangheliei
Rom.10:9 „Dacă deci Îl mărturiseşti cu gura ta pe Isus ca Domn7 şi crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit.”
1 Cor.15:1-8 „1 Fraţilor, vă reamintesc Evanghelia pe care v-am vestit-o, pe care aţi primit-o, în care aţi rămas 2 şi prin care sunteţi mântuiţi dacă rămâneţi fermi în cuvântul pe care vi l-am vestit; altfel aţi crezut degeaba. 3 Ceea ce v-am dat ca fiind de primă importanţă este ceea ce eu, la rândul meu, am primit: anume că Cristos a murit pentru păcatele noastre, potrivit Scripturilor, 4 că a fost îngropat, că a fost înviat a treia zi, potrivit cu Scripturile, 5 că i S-a arătat lui Chifa şi apoi celor doisprezece, 6 iar după aceea li S-a arătat la peste cinci sute de fraţi deodată, dintre care cei mai mulţi încă trăiesc, iar unii au adormit. 7 După aceea i S-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. 8 Ultimului dintre toţi, ca unuia născut înainte de vreme, mi S-a arătat şi mie.”
Dacă Isus ar fi fost mort, Biserica ar fi fost mută!!!

2. PUTERE DE SUS (vs.4-8)

este o promisiune (vs.4) – referinţa la cele ce le spusese înainte să moară (Ioan 14, 16)
este un botez al Duhului Sfânt (vs.5)
fusese prevestit de Ioan (Mat.3:11; Marcu 1:8; Luca 3:16; Ioan 1:33)
acum trebuia să se împlinească această profeţie!
nu este despre noi (vs.6-7)
să nu-i judecăm prea tare pe ucenici, ci să învăţăm de la ei despre intenţiile inimii noastre – mentalitatea de consum („ce-mi pică?”)
o scopurile personale, fie ele şi patriotice, vor ucide lucrarea genuină a Duhului
este puterea de a fi martori (vs.8)
scopul botezului Duhului este răspândirea Evanghelie prin vieţile noastre!
botezul Duhului arată că puterea aparţine lui Dumnezeu, nu omului!
Zaharia 4:6 „Nu prin putere şi nici prin tărie, ci prin Duhul Meu, zice Domnul Oştirilor.”
Oameni obişnuiţi au putut face lucruri neobişnuite prin puterea Duhului!

„Lucrarea Duhului nu este un lux, ci o necesitate absolută!” (W.Wiersbe)

Fapte 1:8 trebuie să fie viziunea planului lui Dumnezeu pentru fiecare creştin! Aşa a fost la început!
Deci, unde este Ierusalimul meu?
Unde este Iudea mea? Unde este Samaria mea?
Unde sunt mariginile pământului meu?

Indiferent unde suntem, ca şi creştini trebuie să începem fim mărturie în casele noastre şi apoi să ducem pe Isus până la marginile pământului.

3. PROMISIUNEA ÎNTOARCERII (vs.9-11)

Isus s-a înălţat (vs.9) – o necesitate! (Ioan 16:7 „vă este de folos ca să plec...”)
Dacă nu pleca la Tatăl nu putea trimite Duhul (Ioan 16:5-15)
Acum Isus mijloceşte în ceruri ca şi Mare Preot, dându-ne har ca să trăim pt El, să-L slujim în fiecare zi (Evrei 4:14-16)
Isus este Avocatul nostru înaintea Tatălui, care ne iartă atunci când ne mărturisim păcatele (1 Ioan 1:9-2:2)
Astăzi Isus îşi conduce Biserica Sa ca şi Cap pentru a-I împlini scopurile pe pământ (Marcu 16:19-20)
Lucrarea îngerilor (vs.10-11)
Să mustre pe ucenici: „de ce staţi??? De ce vă uitaţi???”
Să slujească pe slujitoriii lui Dumnezeu (Fapte 5:19-20; 8:26; 10:3-7; 12:7-10, 23; 27:23; Evrei 1:14)
Venirea Sa „pe nori” – deci este vorba de venirea Sa publică (Mat.24:30; 26:64; Rev.1:7) şi nu venirea Sa pt Biserică - „într-o clipită” (1 Cor.15:51-52; 1 Tes.4:13-18)
Indiferent de convingerile noastre escatologice, noi toţi credem că Isus se va întoarce şi poate s-o facă oricând. Aceasta trebuie să fie una din motivaţiile slujirii noastre credincioase faţă de El (Luca 12:34-48).

4. RUGĂCIUNEA (vs.12-14)

are la bază ascultarea de Isus (vs.12) trebuie să fie practica stăruitoare a Bisericii (vs.13-14)
S-au rugat pt curaj să mărturisească pe Cristos (Fapte 4:23-31)
Era parte din practica zilnică a Bisericii (Fapte 2:42-47; 3:1; 6:4)
Ştefan s-a rugat când era omorât cu pietre (Fapte 7:55-60)
Petru s-a rugat înainte de a o învia pe Dorca (Fapte 9:36-43)
Corneliu s-a rugat ca D-zeu să-i arate cum să poate fi mântuit (Fapte 10:1-4)
Petru era în rugăciune când Dumzeu i-a dat vedenia arătându-i cum să răspundă lui Corneliu (Fapte 10:9)
Biserica din casa lui Ioan Marcu se rugau pt Petru când Domnul l-a scos din închisoare, scăpându-l de la moarte (Fapte 12:1-11)
Biserica din Antiohia a postit şi s-a rugat înainte ca Domnul să le spună să trimită în misiune pe Barnaba şi pe Pavel (Fapte 13:1-3)
La o întâlnire de rugăciune Domnul a deschis inima Lidiei pt El (Fapte 16:13)
Prim rugăciune şi laudă Dumnezeu a deschis uşile temniţei în care era Pavel şi Sila (Fapte 16:25-)
o .... şi aşa putem continua în toată carte Faptelor Apostolilor observând cât de vitală a fost rugăciunea pentru Biserica Primară a lui Cristos!

5.CĂLĂUZIREA lui DUMNEZEU (vs.15-23)

Isus nu mai era cu ucenicii ca să-i conducă în fiecare zi, dar ei aveau Cuvântul lui Dumnezeu (VT) şi rugăciunea.
Cuvântul şi Rugăciunea sunt fundamentele Bisericii lui Cristos! (Fapte 6:4)
Exemplul lui Petru de a fi călăuzit de Dumnezeu:
Folosirea Scripturii - Ps.69:25 şi 109:8 - a venit de la Duhul Sfânt.
Acesta este modelul lui Cristos – ex. cu ucenicii, după învierea Sa - Luca 24:44-49 „44 Apoi le-a zis: „Acestea sunt lucrurile pe care vi le spuneam când încă eram cu voi, şi anume că trebuie să se împlinească tot ceea ce este scris despre Mine în Legea lui Moise, în Profeţi şi în Psalmi .“ 45 Atunci le-a deschis mintea, ca să înţeleagă Scripturile, 46 şi le-a zis: „Aşa este scris, şi anume Cristosul trebuia să sufere şi să învie dintre cei morţi a treia zi, 47 iar pocăinţa spre iertarea păcatelor să fie vestită în Numele Lui la toate neamurile, începând din Ierusalim. 48 Voi sunteţi martori ai acestor lucruri. 49 Iată, trimit peste voi promisiunea Tatălui Meu; voi însă rămâneţi în cetate până când veţi fi îmbrăcaţi cu putere de sus!“
Folosirea Rugăciunii (vs.24) –
Centrată pe Dumnezeu - „Tu Doamne”
Cerere concretă - „arată-ne pe care dintre cei doi”

CE CAPITOL SCRII TU PRIN VIAŢA TA?

Studiu:Florin Enescu

1 comentarii:

Ferice de omul care m-ascultă, care veghează zilnic la porţile mele, şi păzeşte pragul uşii mele.
Căci cel ce mă găseşte, găseşte viaţa, şi capătă bunăvoinţa Domnului.

Trimiteți un comentariu

ÎMPARTE

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More