marți, 20 octombrie 2009

Biserica - Familia lui DumnezeuText: 1 Ioan 3:1-3

„Ce dragoste minunată ne-a dăruit Tatăl nostru! Fiţi atenţi – suntem numiţi copii ai lui Dumnezeu! Asta suntem cu adevărat! Dar acesta este şi motivul pentru care lumea nu ne recunoaşte sau nu ne ia în serios, pentru că nu are nici o idee cine este El şi ce are de gând. Dar prieteni, asta este ceea ce suntem: copiii ai lui Dumnezeu şi acesta este numai începutul. Nu ştim ce va fi cu noi. Ce ştim este că atunci când se va descoperi Cristos, îl vom vedea şi văzându-L vom deveni ca El. Toţi cei care aşteptăm cu nerăbdare venirea Lui să fim pregătiţi având ca model de trăire viaţa curată a lui Isus.” (Trad. „The Message”)

Biblia conţine multe imagini ale Bisericii care ne ajută să înţelegem planul lui Dumnezeu cu noi, însă una din aceste imagini este mai mult decât o imagine, pentru că trebuie luată şi înţeleasă literar. Aceasta ne vorbeşte despre Biserică fiind Familia lui Dumnezeu. Prin Noul Testament întâlnim pasaje care descriu credincioşii ca fiind copiii lui Dumnezeu, iar Tatăl lor este însuşi Dumnezeu şi Isus este fratele lor, ei fiinduşi unii altora fraţi şi surori.

Astfel ne este prezentată IDENTITATEA noastră ca şi membrii ai Familiei lui Dumnezeu:

Ioan 1:12-13 – naşterea noastră spirituală
„12 Însă tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să devină copii ai lui Dumnezeu, 13 născuţi nu din sânge, nici din voia firii, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.”

Ioan 3:3 – naşterea spirituală este singura cale!
„Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă cineva nu este născut din nou nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.”

Romani 8:14-16 – siguranţa confirmării Duhului
„14 Căci toţi care sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. 15 Voi n-aţi primit un duh de robie, ca să vă fie din nou teamă, ci aţi primit Duhul înfierii prin care strigăm: „Abba!“, adică „Tată!“ 16 Duhul Însuşi depune mărturie, împreună cu duhul nostru, că suntem copii ai lui Dumnezeu.

Evrei 2:10-11 – statutul nostru spiritual
„10 Cel pentru Care şi prin Care sunt toate a considerat potrivit ca, pentru a duce mulţi fii la slavă, să-L desăvârşească prin suferinţe pe Autorul mântuirii lor. 11 Căci atât Cel Ce sfinţeşte, cât şi cei ce sunt sfinţiţi sunt toţi din Unul. De aceea, Lui nu-I este ruşine să-i numească fraţi...”
Romani 8:17
17 Dacă suntem copii, suntem şi moştenitori, moştenitori ai lui Dumnezeu, moştenitori împreună cu Cristos, dacă suferim împreună cu El, ca să fim şi proslăviţi împreună cu El.”

Romani 8:19-25 – nădejdea viitorului nostru
“19 Creaţia aşteaptă cu nerăbdare descoperirea fiilor lui Dumnezeu, 20 întrucât creaţia a fost supusă deşertăciunii, – nu pentru că a vrut ea, ci datorită Celui Ce a supus-o –, în nădejdea 21 că şi creaţia însăşi va fi eliberată din robia degradării şi adusă în libertatea glorioasă a copiilor lui Dumnezeu. 22 Noi ştim că, până acum, întreaga creaţie geme şi suferă durerile naşterii. 23 Şi nu doar creaţia, ci şi noi înşine, care avem primul rod, adică Duhul, gemem în noi înşine, aşteptând înfierea, răscumpărarea trupurilor noastre, 24 pentru că în această nădejde am fost mântuiţi. Dar când ceea ce este nădăjduit este văzut, atunci nu mai este nevoie de nădejde! Pentru că, cine mai nădăjduieşte în ceva ce este văzut?! 25 Dacă însă nădăjduim în ceea ce nu vedem, atunci aşteptăm cu răbdare.”

Evrei 2:17-18 – slujba lui Isus faţă de noi
„17 De aceea, El a trebuit să fie făcut în toate precum fraţii Lui, ca să poată fi un Mare Preot milos şi credincios în slujba lui Dumnezeu şi să facă ispăşire pentru păcatele poporului. 18 Pentru că El Însuşi a fost ispitit prin ceea ce a suferit, El poate să-i ajute pe cei care sunt încercaţi.”

1 Ioan 3:1-2 – Cum a fost totul posibil?

1 Vedeţi ce dragoste mare ne-a dăruit Tatăl: să fim numiţi copii ai lui Dumnezeu. Şi suntem! De aceea nu ne cunoaşte lumea: pentru că nu L-a cunoscut nici pe El. 2 Preaiubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi, n-a fost arătat încă, dar ştim că, atunci când Se va arăta El, vom fi asemenea Lui, pentru că-L vom vedea aşa cum este.

“ce dragoste mare” – TOTUL a fost posibil datorită DRAGOSTEI lui Dumnezeu

Ioan 3:16 - “Fiindcă Dumnezeu atât de mult a iubit lumea încât l-a dat pe singurul său Fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.”

Ioan 17:23 - “Eu în ei şi Tu în Mine – pentru ca ei să fie pe deplin una, astfel încât lumea să cunoască faptul că Tu M-ai trimis şi că i-ai iubit aşa cum M-ai iubit pe Mine.
Chiar dacă suntem adoptaţi, Tatăl ne iubeşte “cu aceiaşi intensitate”(gr) ca pe Fiul Său Isus.

“suntem” – certitudinea pe care trebuie s-o avem! Ea se bazează pe dragostea lui Dumnezeu pt noi, copiii Săi!
Romani 8:38-39 “38 Eu sunt convins că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici demonii, nici lucrurile prezente, nici cele viitoare, nici puterile, 39 nici înălţimea, nici adâncimea, nici orice altceva din toată creaţia nu va putea să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Cristos Isus, Domnul nostru!”
“lumea nu ne cunoaşte” – de ce nu mă miră lucrul ăsta???
Ăsta e un lucru bun de reţinut!
Ioan 17 :14-19 „14 Eu le-am dat Cuvântul Tău şi lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, la fel cum nici Eu nu sunt din lume. 15 Nu Te rog să-i iei din lume, ci să-i păzeşti de cel rău! 16 Ei nu sunt din lume, aşa cum nici Eu nu sunt din lume. 17 Sfinţeşte-i prin adevăr! Cuvântul Tău este adevărul. 18 Aşa cum Tu M-ai trimis pe Mine în lume, tot aşa i-am trimis şi Eu pe ei în lume. 19 Eu Însumi M-am sfinţit pentru ei, ca şi ei să fie sfinţiţi prin adevăr.”

„vom fi ” – nădejdea noastră – „vom fi asemenea Lui”

1 Ioan 3:3„Oricine are nădejdea aceasta în El se curăţeşte, aşa cum şi El este curat.”

Aici avem CHEMAREA noastră ca şi Familie a lui Dumzeu:

Ce este „curăţirea”?

Efeseni 5:1-2 – trăirea dragostei lui Dumnezeu în Biserica Sa
„1 Aşadar, fiţi imitatori ai lui Dumnezeu ca nişte copii preaiubiţi 2 şi trăiţi în dragoste, aşa cum şi Cristos ne-a iubit şi S-a dat pe Sine pentru noi, ca un dar cu miros plăcut şi ca o jertfă lui Dumnezeu.”
Filipeni 2:14-16 - Mărturie în lumea de azi
„14 Faceţi toate lucrurile fără să vă plângeţi şi fără să vă certaţi, 15 ca să fiţi fără pată şi curaţi, copii ai lui Dumnezeu în mijlocul unei generaţii necinstite şi pervertite. Străluciţi între ei ca nişte stele în univers, 16 ţinând sus Cuvântul vieţii, ca să mă pot lăuda în ziua lui Cristos că n-am alergat în zadar şi că nu am trudit degeaba.”

1 Ioan 5:1-5 - Diferenţa adusă de ascultarea de Dumnezeu
„1 Oricine crede că Isus este Cristosul este născut din Dumnezeu şi oricine iubeşte pe Cel Ce l-a născut iubeşte şi pe cel născut din El. 2 Prin aceasta cunoaştem că-i iubim pe copiii lui Dumnezeu: prin faptul că Îl iubim pe Dumnezeu şi ascultăm de poruncile Lui. 3 Căci aceasta este dragostea de Dumnezeu: să păzim poruncile Lui; şi poruncile Lui nu sunt grele, 4 pentru că oricine este născut din Dumnezeu învinge lumea. Şi ceea ce aduce victorie asupra lumii este credinţa noastră. 5 Cine este cel ce învinge lumea, dacă nu cel ce crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu?!”

1 Ioan 3:9-10 – Ascultare prin puterea lui Dumnezeu
9 Cel care s-a născut în familia lui Dumnezeu nu-şi face obişnuinţă din a păcătui, deoarece are acum în el viaţa lui Dumnezeu; aşa că nu mai poate păcătui la infinit, întrucât a luat naştere în el această viaţă nouă care îl ţine în frâu - el a fost născut din nou.
10 În felul acesta, putem şti acum cine este copil de-al lui Dumnezeu şi cine este de-al Satanei. Oricine trăieşte o viaţă de păcat şi nu-şi iubeşte fratele dovedeşte că nu face parte din familia lui Dumnezeu;

Deci, ai cui copii suntem???

2 Corinteni 13:5
„Cercetaţi-vă pe voi înşivă dacă sunteţi în credinţă - puteţi trece examenul? Simţiţi voi prezenţa şi puterea lui Cristos tot mai mult în lăuntrul vostru? Sau vă prefaceţi numai că sunteţi creştini, când, de fapt, nu sunteţi?”

Cunoscându-ne IDENTITATEA ca şi Familie a lui Dumnezeu va influenţa CHEMAREA noastră ca şi Familie a Lui, în Biserică şi în Lume.

Title: Biserica - Familia lui Dumnezeu

Text: 1 Ioan 3:1-3

Descriere: Calvary Chapel Bucureşti, 18 Octombrie 2009. De ce suntem aşa de descurajaţi de lumea aceasta? De ce nu suntem apreciaţi şi primiţi bine pentru numele lui Cristos? ... sunt nişte întrebări de care dăm mai devreme sau mai târziu. Studiul acesta despre Biserică vrea să ne dea nu numai nişte răspunsuri pentru aceste întrebări, dar şi încrederea de care avem nevoie în fiecare zi să trăim ca şi copii ai lui Dumnezeu. Încrezându-ne în Cristos şi în jertfa Sa pe cruce pt iertarea păcatelor noastre, devenim Familia lui Dumnezeu şi nu există un lucru mai minunat decât acesta! Avem nevoie să ne amintim asta mereu! „Ce dragoste minunată ne-a dăruit Tatăl nostru! Fiţi atenţi – suntem numiţi copii ai lui Dumnezeu! Asta suntem cu adevărat! Dar acesta este şi motivul pentru care lumea nu ne recunoaşte sau nu ne ia în serios, pentru că nu are nici o idee cine este El şi ce are de gând. Dar prieteni, asta este ceea ce suntem: copiii ai lui Dumnezeu şi acesta este numai începutul. Nu ştim ce va fi cu noi. Ce ştim este că atunci când se va descoperi Cristos, îl vom vedea şi văzându-L vom deveni ca El. Toţi cei care aşteptăm cu nerăbdare venirea Lui să fim pregătiţi având ca model de trăire viaţa curată a lui Isus.” (Trad. „The Message”)

Studiu:Florin Enescu

1 comentarii:

Mi se topeşte ochiul în lacrimi, necurmat şi fără răgaz, până ce Domnul va privi din cer şi va vedea cum cel rau mananca pe cel mai neprihanit decat el-vino Doamne Isuse!

Trimiteți un comentariu

ÎMPARTE

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More