marți, 21 iulie 2009

Romani 13 - RELATII CORECTE IIRelatia cu Statul
Relatia cu semenii

În capitolul 12 am început concluziile practice ale vieţii în Cristos – am început să vedem exact ce înseamnă viaţa creştină zi de zi. Am văzut că viaţa noastră este o viaţă relaţională, care începe cu Relaţia noastră cu Dumnezeu şi acesta fiind sănătoasă va influenţa şi transforma celelalte relaţii pe care le avem: cu alţi credincioşi şi cu duşmanii noştri.
În capitolul 13 continuăm să înţelegem alte 2 relaţii care le avem: Relaţia cu Statul/Autorităţile Civile şi Relaţia cu semenii noştri.

4. Relaţia noastră cu Statul (13:1-7)

Dumnezeu a instituit 3 instituţii: familia (Gen.2:18-25), Biserica (Fapte 2) şi Statul/Autoritatea (Gen.9:1-17) faţă de care noi trebuie să înţelegem ce fel de relaţie vrea Dumnezeu să avem.
Pavel scrie unor creştini care se aflau chiar în inima Imperiului Roman – Roma. Persecuţia credinţei creştine nu începuse încă, dar avea să înceapă curând! Creştinismul era considerat atunci o sectă iudaică, iar iudaismul era acceptat de Roma. Dar aveau să vină zilele când va fi foarte greu, dacă nu imposibil ca un creştin să fie loial împăratului roman, pt că nu putea să ardă tămâie pe altarul lui şi să declare „Cezar e Dumnezeu!”.
Astfel atitudinea/relaţia creştinului faţă de autorităţi avea să devină un subiect foarte „fierbinte”, „spinos” şi controversat. Şi este şi astăzi pentru noi, creştinii secolului 21, nu? Astăzi există unii care învaţă şi îndeamnă la răscoale şi împotrivire faţă de autorităţi „în Numele Domnului”, pentru că „Dumnezeu ne-a creat liberi şi să trăim cum ne place pe acest pământ”.
Însă Duhul lui Dumnezeu îl îndeamnă pe Pavel să dezvăluie care este dorinţa lui Dumnezeu pentru credincioşii Săi în ceea ce priveşte Statul sau Autorităţile Civile care există.

vs. 1-2 – AUTORITĂŢILE ŞI CREŞTINII: indentitate şi reacţii

.Ce sunt autorităţile? Ce sunt guvernele?
.gr.“Exousia”- putere delegată pentru a conduce peste oameni
vs.1 – „autoritate instituită de Dumnezeu”
vs. 2 – „rânduială pusă de Dumnezeu”
Ex. lui Nebucandneţar – Dan.2:20-21 – “El răstoarnă şi ridică pe împăraţi...”
El a trebuit să înveţe acest lucru timp de 7 ani trăind ca un animal (Dan.4)
Ex. lui Faraon – Ex.9:16 „...te-am ridicat ca să-ţi arăt puterea Mea şi Numele Meu să fie vestit pe întreg pământul.”
Ex. lui Cirus – Is.45:1 „...Cirus, l-am apucat de mâna dreaptă pt a supune neamurile...”
• Ce atitudine să avem faţă de autorităţi?
vs.1 – „orice persoană trebuie să fie supusă autorităţilor” – atitudinea corectă – „supusă” – gr. “Hupotasso”- sub ordine, sub rânduieli
vs.2 – „oricine se împotriveşte” – atitudine greşită – ex. evreilor zeloţi care au murit peste 1 milion în anul 70 D.Cr, din porunca cezarului.
ex. lui Daniel - s-a supus lui Nebucadneţar recunoscând că D-zeu e în control
ex. Pavel către Tit - 3:1 „să fie supuşi conducătorilor şi autorităţilor...”
Ps.75:6-7 - „Dumnezeu este cel ce judecă! El smereşte şi tot El înalţă!”
Isus către Pilat - Io. 19:11 „N-ai avea nici o autoritate ...dacă nu ţi-ar fi fost dată de sus...”
Prov.21:1- „Inima regelui este în mâna D-lui. El o îndrumă ca pe cursul unei ape, oriunde vrea El.”
SUPUNERE FAŢĂ DE AUTORITĂŢI = SUPUNERE FAŢĂ DE DUMNEZEU
NESUPUNERE FAŢĂ DE AUTORITĂŢI = CONSECINŢELE LEGII
vs. 3-4 – ROLUL AUTORITĂŢILOR STATULUI

• vs. 3 - să descurajeze răul şi să asigure siguranţa binelui
• vs. 4a - sunt slujitori ai lui Dumnezeu pt binele nostru – dar să nu uite că nu sunt D-zeu!
Aplicaţie – Cum vedem/considerăm noi autorităţile?
• vs.4b „poartă sabia” - referinţă la pedeapsa capitală – în Imperiul Roman pedeapsa capitală era prin decapitare cu sabia.
• „pt a aduce mânia peste cel ce înfăptuieşte răul” – recunoaşterea autorităţilor armate, a poliţiei, a jandarmeriei.
– ex. lui Ioan Botezătorul – Luca 3:12-14 – el nu „desfinţează” aceste autorităţi, ci le oferă adevărul lui Dumnezeu pt a împlini bine slujba lor – „Au venit şi nişte colectori de taxe să fie botezaţi şi l-au întrebat: – Învăţătorule, noi ce să facem? El le-a răspuns: – Să nu strângeţi mai mult decât v-a fost poruncit să luaţi! Nişte soldaţi l-au întrebat şi ei: – Dar noi ce să facem? El le-a răspuns: – Să nu stoarceţi cu forţa bani de la nimeni şi să nu aduceţi acuzaţii false împotriva nimănui; fiţi mulţumiţi cu salariile voastre!”
• Rezultate: „să facem binele” => nu ne va fi teamă şi vom fi lăudaţi !

vs. 5-7 – RESPONSABILITATEA CREŞTINULUI faţă de Autorităţi

• vs.5 – SUPUNERE - respectarea legilor civile
datorită mâniei lui Dumnezeu şi datorită conştiinţei
nu numai pentru că ştim că o „păţim”, dar pt că cunoaştem adevărul, voia lui Dumnezeu.
Supunerea creştinului nu este oarbă – el vede clar cu ochii conştiinţei!

Aplicaţie – Cât de de departe merge această supunere?

Regula: Când Legile Statului violează Legile lui Dumnezeu, atunci creştinul trebuie să asculte de Dumnezeu!
Ex. Petru (Fapte 4:19-20) - mărturisirea/evanghelizarea – „Judecaţi voi înşivă dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Căci noi nu putem să nu vorbim despre ceea ce am văzut şi auzit.”
Ex. moaşele evreice (Ex.1:16-17) - moralitatea - nu au respectat porunca lui Faraon de a omorâ copiii băieţi - „Însă moaşele s-au temut de Dumnezeu şi n-au făcut cum le-a poruncit monarhul Egiptului, ci au lăsat şi băieţii să trăiască.”
Ex. Daniel - nu ascultat de porunca împăratului să mânânce bucatele „necurate” (Dan.1:8-9) – „Daniel însă s-a hotărât să nu se întineze cu hrana împăratului şi nici cu vinul de la masa lui. „De aceea l-a rugat pe căpetenia eunucilor să nu-l silească să se întineze. Dumnezeu a făcut ca Daniel să găsească îndurare şi bunăvoinţă înaintea căpeteniei eunucilor.” – nu a scultat de decretul împăratului de a nu se închina lui Dumnezeu (Dan.6:10) – „Deşi ştia că s-a semnat decretul, Daniel continua să meargă în casa lui, care avea ferestrele de sus deschise înspre Ierusalim şi, de trei ori pe zi, se punea pe genunchi, se ruga şi Îl lăuda pe Dumnezeul său, aşa cum făcuse şi mai înainte.”
Ex. celor 3 tineri care nu s-au închinat înaintea statuii de aur (Dan.3)

Aplicaţie – Cum este şi cum va fi supunerea noastră faţă de autorităţi? ... mai ales în lumina „transformărilor” puternice a legilor statului din timpurile noastre (legi cu privire la homosexualitate, avort, discriminare...)

• vs.6-7 – PLĂTIREA TAXELOR – înţelegerea lor corectă
o vs.5 - MOTIVAŢIE - susţinerea lucrării lui Dumnezeu - CE??? - „autorităţile sunt slujitori ai lui Dumnezeu”
vs.6 - DATORIE - „daţi fiecăruia ce datoraţi” – este o datorie de cetăţeni buni!
Feluri de taxe – rolul lor este suţinerea aparatului de stat
Imperiul Roman avea diferite taxe (vezi explicaţii în subsolul versiunii NTR): pe domeniul public, pe proprietate, pe circulaţia mărfurilor (vama), pe vânzări, mutări, succesiuni, pe monedă, război.
În Israel erau 6 forme de taxe: 10% pt preoţi; 10% pt jertfele din Templu; 10% la 3 ani pt cei săraci, văduve, orfani; taxe indirecte prin lăsarea pământului nelucrat la fiecare 7 ani pt cei săraci, străini... etc.
vs.7 – înţelegerea acestei datorii – „daţi fiecăruia ce datoraţi”: taxe, vamă, respect (teamă, reverenţă), onoare (cinstea cuvenită)
explicaţia lui Isus: Matei 22:15-22 – „Daţi deci Cezarului ce este al Cezarului, iar lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu!”
Datoria faţă de Dumnezeu în ceea ce priveşte Statul şi Autorităţile – 1 Timotei 2:1-4 – „Înainte de toate, te îndemn să faci cereri, rugăciuni, mijlociri şi mulţumiri pentru toţi oamenii, pentru împăraţi şi pentru toţi cei ce sunt în poziţii înalte, ca să putem duce o viaţă paşnică şi liniştită, cu toată evlavia şi demnitatea. Acest lucru este bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care doreşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoaşterea adevărului.”
Creştinii trebuie să fie cei mai buni cetăţeni! Cei mai buni patrioţi!

Aplicaţie – Ţara noastră este cum este şi datorită nouă, creştinilor! Ce fel de cetăţeni suntem? Onorăm noi pe Dumnezeu şi pe cei care Dumnezeu i-a pus peste noi???

5. Relaţia noastră cu semenii (13:8-10)

Pavel lărgeşte cercul responsabilităţii noastre ca cetăţeni şi creştini, incluzând semenii noştri – „aproapele nostru” - (vecini, colegi, prieteni).

vs.8 – „să nu datoraţi nimănui nimic, în afară de dragoste...”
• La ce se referă această poruncă?
Unii cred că se referă la practicile financiare ale creştinului – că este păcat să faci împrumuturi şi să ai datorii faţă de cineva (oameni sau instituţii) – ex. Hudson Taylor, George Muler, Charles Spurgeon.
Biblia însă nu interzice împrumuturile legale sau tranzacţiile legale ce implică venit financiar (depunerile în Bancă).
Isus - Mat.25:27- pilda talanţilor „...trebuia să-mi fi depus banii la bancheri... să primesc dobândă ceea ce era al meu.”
Isus - Luca 19:23 – pilda polilor „...de ce n-ai pus banii la bancă, pt ca la întoarcere să strâng cu dobândă?!”
Isus – Mat.5:42 – e bine să dăm cu împrumut – „Celui ce-ţi cere, dă-i, iar pe cel ce vrea să se împrumute de la tine să nu-l refuzi.”
Biblia interzice să luăm dobândă de la fraţi (Ex.22:25-27) – ex. Neemia 5:1-11
Biblia condamnă nerestituirea împrumuturilor – Ps.37:21 „Cel rău împrumută, dar nu mai dă înapoi, cel drept însă este milos şi înapoiază.”
Aplicaţie – Suntem datori cuiva? Ce datorii am? Îmi plătesc datoriile la timp?

vs. 9-10 - „Dragostea este împlinirea Legii”

• Ce datorăm în primul rând – dragostea care este împlinirea Legii!
Problema este a inimii! – Dragostea lui Dumnezeu va schimba inima mea şi voi iubi practic, în orice zonă a vieţii mele, în orice relaţie a vieţii mele.
Dragostea elimină: curvia, crima, furtul, invidia... altele: minciuna, idolatria...

Aplicaţie – Care este motivaţia mea în relaţia faţă de semeni?

DRAGOSTEA lui Dumnezeu în noi trebuie să fie motivaţia în relaţia noastră faţă de semeni!
O motivaţie urgentă! (13:11-14) – Isus se întoarce!

vs.11 - „ştiind ce vremuri sunt...” – ŞTIM NOI ÎN CE VREMURI TRĂIM???

CE SĂ ŞTIM:

- Biserica DOARME!!! – vs.11a – „este timpul să vă treziţi din somn”
- Trăim în noapte/întuneric!!! – vs.12a – „noaptea aproape a trecut”
- Vine ZIUA!!! – vs.12b – „ziua este aproape”
- Vine ISUS!!! – vs.11b – „mântuirea este mai aproape de noi” (1 vs. din 24 în NT vorbeşte despre întoarcerea lui Isus)

CE SĂ FACEM?

1. SĂ NE TREZIM! – vs.11a – NU CUMVA UMBLĂM ÎN SOMN??? – creştini somnambuli?
• Putem să umblăm în somn, să auzim, să vorbim, să visăm, să gândim, să cântăm... Şi AŞA ESTE şi în viaţa noastră cu Isus! Suntem noi TREZI spiritual???
• Cum ne dăm seama DACĂ DORMIM?
după faptele noastre – ce fel de fapte avem?
„faptele întunericului” (fapte vremurilor Imp. Roman) – 3 perechi de fapte:
„orgii şi beţii” – petreceri (chefuri) şi băuturi alcoolice
„desfrânare şi depravare” – curvie şi fapte ruşinoase (practici sexuale)
„ceartă şi invidie” – conflicte şi pizmă (păcate interioare, ale inimii)
Iacov 3:14-16 - „Însă dacă în inima voastră aveţi invidie, amărăciune şi ambiţie egoistă, nu vă lăudaţi cu aceasta şi nu minţiţi împotriva adevărului! Înţelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, demonică. Căci acolo unde este invidie şi ambiţie egoistă, acolo va fi dezordine şi răutate de orice fel.”
2. SĂ NE CURĂŢIM! – vs.12a - ”să lăsăm la o parte” – „să ne dezbrăcăm” (T.C)

• „Trebuie să aruncăm cârpele păcatului, dacă vrem să purtăm haina lui Isus.” (Spurgeon)
• Chemarea lui Isus „Dacă vrea cineva... să se lepede de sine... să mă urmeze.”

3. SĂ NE ECHIPĂM! - vs.12b, 14 - „să ne îmbrăcăm”

vs. 12b - „să ne îmbrăcăm cu armura luminii” –
Efeseni 6:10-18 – descrierea armurii luminii: brâul adevărului, platoşa dreptăţii, încălţaţi cu râvna Evangheliei, scutul credinţei, coiful mântuirii, sabia Duhului şi pe deasupra să ne antrenăm în rugăciune => LUMINA lui Dumnezeu
vs. 14a – „să ne îmbrăcăm cu Cristos” – totul avem în EL! El trebuie să trăiască în noi.
Gal.2:20 - „...răstignit împreună cu Cristos şi trăiesc, dar numai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte în mine...”
• vs. 14b – „să nu preocupaţi de firea pământească” – a nu hrăni firea păcătoasă – în planurile noastre, în prieteniile noastre, ce vedem ochii... foarte practic!!!
Gal.5:16 - „Umblaţi prin Duhul şi astfel nu veţi împlini pofta firii.”

Aplicaţie – Cum ne va găsi Isus la întoarcerea Sa? Modul cum trăim arată cum îl aşteptăm!

• Matei 24:36-51 – îndemnul lui Isus la veghere! -”Vegheaţi că nu ştiţi în ce zi vine Domnul”


Studiu: Florin Enescu

1 comentarii:

Am fost născuţi la viaţă nouă,
Într-un Hristos înveşmântaţi,
Şi-n binecuvântări de rouă,
Suntem de El îmbrăţişaţi.

Am fost născuţi nu-n voia firii,
Nu pentru moarte şi gunoi;
Ci din Sămânţa nemuririi,
E viaţa ce pulsează-n noi!

Am fost născuţi dintr-o iubire,
Iubirea Tatălui slăvit,
Şi-am fost uniţi într-o simţire
Pentru vecii fără sfârşit.

Am fost născuţi pentru lumină
Şi pentru slavă, pentru har.
Suntem în oastea Lui divină
Şi călători spre-un nou hotar.

Am fost născuţi într-o fiinţă
Ca Trup regesc şi glorios,
Ca să purtăm într-o credinţă,
Lumina slavei lui Hristos.

Am fost născuţi în harul mare
Ca picături într-un şuvoi;
Gătiţi pentru încoronare
În ziua mare de apoi.

Trimiteți un comentariu

ÎMPARTE

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More