duminică, 20 decembrie 2009

Venirea Lui - ÎnţelegereaÎnţelegerea venirii Lui (Luca 1:26-38)

De ce a venit Isus? – El a venit pentru mine!... pentru tine!

DE CE PENTRU MINE?

• Datorită păcatului nostru – Gen.3
„Voi pune duşmănie între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei; El îţi va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul.“ (Gen.3:15) – ÎNTRUPAREA.

„Totuşi nu va mai fi întuneric peste cei ce au fost în necaz. După cum în trecut El a făcut de ruşine ţinutul lui Zabulon şi ţinutul lui Neftali, tot aşa, în viitor, El va acoperi de glorie Galileea neamurilor, înspre mare, dincolo de Iordan! 2 Poporul care umbla în întuneric a văzut o mare lumină!Peste cei ce locuiau în ţara umbrei morţii a strălucit o lumină!” (Isaia 9:1-2)
o LECŢIA: Smerenia
“5 Să aveţi în voi gândul acesta, care era şi în Cristos Isus: 6 El, măcar că avea natura lui Dumnezeu, n-a considerat că a fi una cu Dumnezeu este un lucru de apucat, 7 ci S-a dezbrăcat de Sine, luând natura unui rob şi devenind asemenea oamenilor. La înfăţişare a fost găsit ca un om; 8 S-a smerit şi a devenit ascultător până la moarte şi încă moarte pe cruce.” (Fil.2:5-8)

„Maria a zis: – Iată-mă, sunt sclava Domnului! Facă-mi-se după cuvântul tău!” (Luca 1:38)

• Pentru nu era altă cale pentru noi – Fapte 4:12
„În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer nici un alt nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi!”
”Tu nu ai dorit nici jertfă, nici dar de mâncare, ci mi-ai străpuns urechile. Tu nu ai cerut nici ardere de tot, nici jertfă pentru păcat. 7 Atunci am zis: „Iată că vin! În sulul cărţii este scris despre mine.” (Ps.40:6-7)

„6 pentru că, în timp ce noi eram neputincioşi, Cristos a murit, la timpul potrivit, pentru cei neevlavioşi. 7 Foarte rar va muri cineva pentru un om drept, deşi pentru un om bun2 poate că cineva ar îndrăzni să moară. 8 Însă Dumnezeu Şi-a dovedit dragostea faţă de noi prin faptul că, în timp ce noi eram păcătoşi, Cristos a murit pentru noi.” (Romani 5:6-8)
o LECŢIA: Închinare (ex. Mariei – Luca 1:38)

• Pentru gloria Sa – Luca 1:31-33
“Va împărăţi peste casa lui Iacov în veci şi Împărăţia Lui nu va avea sfârşit!” (Luca 1:33)

„9 De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de multşi I-a dăruit Numele care este mai presus de orice nume, 10 pentru ca în Numele lui Isus să se plece orice genunchi din cer, de pe pământ şi de sub pământ, 11 şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Cristos este Domnul.” (Fil.2:9-11)
o LECŢIA: Noi trăim pt gloria lui Dumnezeu – pentru aceasta am fost creaţi.

Studiu: Florin Enescu

1 comentarii:

Doamne, dă Lumină lină
Peste cei ce n-au hodină,
Doar un suflet obidit,
Plin de griji şi umilit.

Doamne, dă Lumină sfântă
Peste cei ce cu viaţa frântă,
Ce nu au nici bani, nici casă
Şi nici cozonaci pe masă.

Doamne, dă Lumină albă
Peste cei ce nu au salbă,
Nici de aur, nici de-argint,
Dar mai ştiu cânta colind.

Iar la cei ce sunt cu stare
Şi-ar putea cânta cântare,
Dă-le Doamne un gând bun,
Să nu uite de Crăciun!

Doamne, dă Lumină blândă
Peste cei ce azi mai cântă
Un colind bătrân, voios,
C-astăzi s-a născut Hristos!

Doamne, varsă lună plină
Şi pe urma mea din tină,
Peste pasu-mi înfundat
Pe o uliţă de sat.

Trimiteți un comentariu

ÎMPARTE

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More