luni, 28 decembrie 2009

Venirea Lui - Experimentarea



1.Înţelegerea venirii Lui – Luca 1:26-38
2.Sărbătorirea venirii Lui – Luca 2:1-19
3.Experimentarea venirii Lui – Luca 2:20

1.Înţelegerea venirii Lui (Luc 1:26-38)
Isus a venit:
Datorită păcatului nostru – smerenia
Pentru că nu era altă cale – închinarea
Pentru gloria Sa – trăim pt gloria Lui

2.Sărbătorirea venirii Lui (Luca 2:1-19)
Îl putem sărbători pe Isus:
Când Isus se naşte şi în inima noastră – exemplul ieslei
Indiferent cine suntem – exemplul păstorilor
Prin laudele noastre – exemplul îngerilor
Meditarea la venirea Lui – exemplul Mariei

3.Experimentarea venirii Lui (Luca 2:20)

Ce să facem cu Isus, cel care a venit la noi? (ex. lui Pilat „Ce să fac cu Isus, numit Cristos?”)
Odată ce-am înţeles venirea Lui şi L-am acceptat ca Mântuitor, dorinţa lui Isus este ca să experimentăm viaţa cu El, viaţa pe care El ne-a pregătit-o. Isus vrea să-L experimentăm! El vrea să trăim cu El.
Ce înseamnă acest lucru:

Să umblăm cu El – să scriem istorie - istoria Lui („his story”)
Efeseni 2:10 „Căci noi suntem lucrarea Lui, creaţi în Cristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.”
Galateni 2:20 „Am fost răstignit împreună cu Cristos şi nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte în mine, iar viaţa pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc prin credinţa în Fiul lui Dumnezeu, Care m-a iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru mine.”
Ex.lui Enoh – „Enoh a umblat cu Dumnezeu 300 de ani...”
Ce istorie scriem cu viaţa noastră?

Să iubim ca El – pe Dumnezeu şi pe oameni – cea mai mare poruncă!
Matei 22:37-40 „37 Isus i-a răspuns: „Să-L iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată mintea ta.“ 38 Aceasta este cea dintâi şi cea mai mare poruncă. 39 Iar a doua, asemenea ei, este: „Să-l iubeşti pe semenul tău ca pe tine însuţi.“ 40 Toată Legea şi Profeţii depind de aceste două porunci.”
Pe Dumnezeu: Cuvânt şi rugăciune
Pe oameni: prin trăire şi vorbire

Să lucrăm pentru El – pentru înaintarea Evangheliei fiind Biserica Sa
Ex. păstorilor – „... slăvindu-L şi lăudându-L pe Dumnezeu pentru toate lucrurile pe care le-au auzit şi le-au văzut...” (Luca 2:20)
Ex. apostolilor – „Căci nu putem să nu vorbim despre ceea ce am văzut şi auzit!“ (Fapte 4:20)

„Să-ţi dea Dumnezeu lumina Crăciunului care este credinţa. Căldura Crăciunului, care este dragostea Sa. Strălucirea Crăciunului, să-ţi mai dea, care înseamnă puritate. Şi neprihănirea Crăciunului, care este dreptatea Sa. Credinţa în Crăciun, care este adevărul şi tot ceea ce mai este Crăciunul, adică Cristos!” (Wilda English)

Studiu :Florin Enescu

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

ÎMPARTE

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More