luni, 10 ianuarie 2011

Fapte 25:1-22 – „Fac apel la Cezar!”

Fapte 25.1-22 - Fac apel la Cezar! from William Anderson on Vimeo.Pavel se afla la Cezareea – un oraş faimos – prizonier în custodia romană a guvernatorului Felix. Acesta ştia că Pavel este nevinovat, însă a vrut să facă un serviciu politic liderilor evrei ai vremii, timp în care căuta/aştepta un câştig de la Pavel. Pavel avea o detenţie relativ uşoară, însă tot prizonier era şi nu putea să plece unde dorea. Timp de 2 ani Dumnezeu l-a folosit pe Pavel în a-i mărturisi Evanghelia lui Felix şi celor din palatul său, dar, aşa cum spune Biblia, împăraţii vin şi se duc şi a venit şi timpul lui Felix, care a fost chemat să dea socoteală la Roma pentru acuzele de corupţie şi abuz în serviciu, el fiind destituit, iar în locul lui a fost numit Festus.

Citim astfel Fapte 24:27 şi Fapte 25:1-3.

2 ani trecuseră de la ultima fază a procesului lui Pavel, dar ura evreilor duşmani ai lui Pavel nu trecuse! Ei plănuiseră să-l omoare, dar nu putuseră de Felix, şi acum, cu Festus la conducere, aveau să încerce din nou. (vs.3)

Întrebare De ce l-a lăsat Dumnezeu pe Pavel 2 ani în închisoarea din Cezareea? Ce rost şi la ce bun i-a fost lui Pavel acest lucru/timp?

Răspuns/Aplicaţie
• Închisoarea romană era cel mai sigur loc pentru Pavel să rămână în viaţă!
• Acest timp a fost o „vacanţă” pentru Pavel.
• Uneori noi forţăm “nota”! – tragem prea tare cu munca… uităm de Domnul… nu prea mai avem timp de El şi planurile Sale cu noi … astfel ne răcim în dragostea noastră pentru El şi pentru scopurile Sale. Astfel Dumnezeu trebuie să ne dea “o pauză”! (o boală, un necaz…)

Psalmul 37:3-5“Încrede-te în Domnul şi fă binele! Locuieşte în ţară şi veghează să umbli în credincioşie! Desfătarea ta să fie Domnul şi El va împlini cererile inimii tale. Încredinţează-ţi calea în mâna Domnului, încrede-te în El şi El va lucra.”

vs. 4-5 –Festus răspunde cererii liderilor evrei – răspunsul lui a fost “ca la carte”, fiind corect faţă de lege, dar şi păstrând şi asigurându-şi controlul asupra situaţiei, chemând acuzatorii lui Pavel la Cezareea.

vs.6-7 - Pavel este acuzat din nou de evrei – “acuzaţii multe şi grele”
• Din răspunsul lui Pavel (vs.8) vedem care au fost subiectele acuzaţiilor:
“faţă de Lege” (eretic, lider de sectă), “faţă de Templu” (profanator) şi “faţă de Cezar” (instigator)

vs.8 – Pavel se apără confruntându-i din nou cu lipsa de dovezi - “n-am păcătuit nici… nici… nici”

vs.9 – Festus îl provoacă pe Pavel – să meargă din nou la Ierusalim pentru a fi judecat acolo.
• Motivul lui Festus – „să câştige favoarea iudeilor” – slăbiciunea celor puşi în autoritate!

vs.10-11 – Răspunsul lui Pavel

Această provocare putea fi foarte tentantă pentru Pavel – încă o şansă de a vesti Evanghelia la Ierusalim! – Poate, poate evreii îl vor asculta şi vor crede în Evanghelie de această dată!

Însă Pavel ştia bine acum planul lui Dumnezeu cu El – să ajungă la Roma! (23:11) – Pavel ştiind legea romană şi drepturile sale ca cetăţean roman, s-a folosit de dreptul său de a apela la împăratul roman – Cezarul!

Aplicaţie
Ce mare diferenţă face Dumnezeu în omul care ascultă şi aude vocea Sa, astfel ajunge să cunoască voia Sa/planul Său cu el! Gata cu bâjbâielile! Gata cu nervii! (comparativ cu episodul cu Marele Preot Anania din 23:2-3)
• Este izbitor de asemănător răspunsul lui Pavel aici cu cel al lui Isus, când a fost judecat (Ioan 18:23 – „Dacă am vorbit rău, depune mărturie cu privire la ce am spuns rău, dar dacă am vorbit de bine, de ce mă baţi?”)
Cu cât căutăm şi ascultăm mai mult de Isus, cu atât mai mult vom deveni asemenea Lui!

vs.12 – Decizia lui Festus – Festus a înţeles perfect cu cine are de a face în persoana lui Pavel şi că nu-l poate forţa în procesul său, fiind cunoscător al drepturilor sale de cetăţean roman – astfel, fiind confirmat şi de consiliul său, a hotărât să-l trimită la Cezar, adică la Roma.

Astfel viaţa lui Pavel era hotărâtă! În sfârşit avea să ajungă acolo unde ştia că Domnul îl vrea ca martor al Său!

vs.13 – Vizita regelui Agripa

Unul din cele mai frumoase aspecte ale Bibliei este că ea conţine o bogată paletă de relatări istorice – lucrul acesta ne arată că este demnă de crezare, nefiind o carte de basme!

Astfel, pe paginile Sfintei Scripturi, întâlnim o serie de personaje foarte interesante, cum ar fi:


Porcius Festus – un om înţelept, un conducător puternic şi curajos, un om foarte interesat de aprecierea oamenilor – era un om al oamenilor!

Regele Agripa – aoleo!!! – pe numele lui întreg, Irod Agripa al-II-lea, fiul lui Irod Agripa I, find prea mic să conducă la moartea tatălui său (41-44 d.Cr., însă fiind crescut la curtea imperială. A fost considerat un apărător al iudeilor atunci când a primit domnia peste toate cele 4 tetrarhii ale Israelului. El era bun cunoscător al Legii şi Scrierilor profetice şi avea jurisdicţie peste Templul de la Ierusalim.

Moştenirea de familie a lui însă a fost groaznică!
Străbunicul lui, Irod cel Mare (37-4 î.Cr) – cel care a omorât toţi pruncii sub 2 ani din Betleem, vrând să-l elimine pe Mesia cel născut! (Mat.2:13-18)
Bunicul lui – Irod Antipa (4 î.Cr - 39d.Cr), cel care poruncit decapitarea lui Ioan Botezătorul (Mat.14:1-11)
Tatăl lui – Irod Agripa I (41-44 d.Cr.), cel care a poruncit uciderea apostolului Iacov, fratele apostolului Ioan (Fapte 12:1-2).
Berenice – era concubina lui, fiica cea mai mare a lui Irod Agripa I, deci era sora lui – relaţia lor incestuoasă a fost aspru criticată nu numai de evrei dar şi de romani (istoricul Josefus)

vs.14-21 - Pentru că Roma îi dăduse jurisdicţie lui Agripa peste Templul de la Ierusalim, era numai potrivit pentru Festus să-i ceară părerea în cazul lui Pavel.
• El îşi prezintă eforturile sale de investigaţie (vs.14-17)

• El prezintă concluzia sa din cele investigate (vs.18-20)
„nici-o acuzaţie reală”
„dispute religioase”
Mesajul lui Pavel – Isus Cristos a murit şi a înviat!

Aplicaţie: Cum este Isus pentru tine? Mort sau viu?
Cum eşti faţă de Isus? Nehotărât? (ca Festus)

• El prezintă decizia lui Pavel – a aplelat la Cezar! (vs.21)


vs.22Agripa doreşte să-l vadă şi să-l asculte pe Pavel
• Dumnezeu îşi împlinea planul Său cu Pavel – „îmi va duce Numele Meu atât neamurilor, cât şi regilor...” (Fapte 9:15)

Aplicatie: Dumnezeu ne poate da ocazii negândite şi nesperate pentru a-i vesti Evanghelia.

Suntem gata să-L mărturisim? Îl vom mărturisi?


Studiu: Florin Enescu


0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

ÎMPARTE

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More