luni, 20 septembrie 2010

Fapte 21:17-22:29 – Arestat pentru Isus!


În studiul anterior subliniam faptul că Apostolul Pavel a avut interes şi dragoste nu numai pentru bisericile din Macedonia şi Asia Mică, dar şi pentru cei din regiunile celelalte care au fost atinse de Evanghelia lui Cristos, dusă de misionarii născuţi în bisericile păstorite direct de Pavel. Însă, cea mai mare dorinţă a lui Pavel, de la începutul convertirii sale, a fost ca să ducă Evanghelia într-un mod eficient poporului său evreu.

În Romani 9, Pavel declară că el era gata să fie blestemat, dacă aceasta ar duce la mântuirea poporului său. În cap.10, el spune că dorinţa inimii lui era ca Israelul să fie mântuit. Deşi el şi-a dorit cu disperare să slujească poporului său, Dumnezeu i-a făcut cunoscut clar că planul Său cu el era să ducă Evanghelia mai întâi la Neamuri, apoi la împăraţi şi apoi la copii lui Israel (Fapte 9:15).

Ei bine, după 25 de ani de la chemarea lui Dumnezeu şi de lucrare a răspândirii Evangheliei încununată cu succes, Pavel îi sosise vremea să revină încă odată la „copiii lui Israel”. El se îndrepta spre capitala măreaţă a Israelului, Ierusalimul, acolo unde se afla inima iudaismului, lăcaşul Templului, mândria oricărui evreu. Am observat că Pavel se asemănă foarte mult cu Isus, care la sfârşitul vieţii sale, se îndrepta spre Ierusalim, ştiind că îl vor aştepta multe încercări... poate chiar moartea! Avea însă să fie arestat pentru Isus!
O lecţie pentru noi de a deveni tot mai mult ca Isus, în special de a avea pasiune pentru mântuirea celor din neamul nostru (familie, prieteni, compatrioţi).

Pavel se întâlneşte cu Biserica şi liderii ei (21:17-26)
se întâlneşte cu „fraţii” (vs.17) – probabil pentru părtăşie şi chestiuni personale
de observat ospitalitatea şi bucuria acestei biserici (vs.17b).
apoi se întâlneşte cu liderii bisericii (vs.18-25) – Iacov, liderul principal al Bisericii, fratele lui Isus, cel care a scris „Epistola lui Iacov”
vs.19 - Pavel „le-a istorisit unul câte unul” (gr.) din lucrurile făcute de Dumnezeu în cele 3 călătorii misionare ale sale – lucrarea extraordinară din Efes şi revolta celor 25 de mii de efeseni, puterea şi răspândirea Evangheliei în toată Asia Mică, Macedonia şi Grecia.
Aplicaţie: Modul în care trebuie să prezentăm lucrarea creştină – să nu ne înălţăm pe noi şi scopurile noastre!

vs.20 - Reacţia lor – „L-au slăvit pe Dumnezeu” pe deoparte (vs.20a)
dar se pare că ei aveau alte lucruri în minte/inimă faţă de Pavel pe care se grăbesc să i le spună(vs.20b-21) – Ce fel de lucruri???
Acuzaţii aduse lui Pavel (de la iudaizatori) – vs.21 – că-i învaţă pe „iudeii dintre neamuri” să renunţe la Legea lui Moise, la circumcizie, şi la tradiţii.
Adevărul este că acestea erau acuzaţii mincinoase ! Pavel învăţa de fapt pe credincioşii dintre neamuri că nu trebuie să ţină Legea, circumcizia şi tradiţiile evreieşti pentru a fi mântuiţi (Galateni 1-5). Pe credincioşii dintre evrei îi învăta să nu se mândrească cu Legea, circumcizia şi tradiţiile care nu mântuie pe nimeni şi nu face pe nimeni mai sfânt/superior.(Rom.2,3,4)

vs.22-24 - Soluţia liderilor – să-i dea o oportunitate lui Pavel de a dezminţi acuzaţiile aduse împotriva lui şi care puteau să descurajeze „miile de iudei plini de râvnă pentru Lege” – să participe împreună cu alţi 4 evrei credincioşi la un jurământ de nazireat (Num.6)
vs.25 ne arată că hotărârea liderilor Bisericii din Fapte 15 rămânea în picioare!
vs.26Răspunsul lui Pavel – El a fost gata să facă aceste lucruri ca să poată demonstra public inima şi viaţa sa de evreu! De altfel, privind în trecutul vieţii sale, vedem că Pavel deja dovedise acest lucru: îl circumcisese pe Timotei înainte de a pleca în cea de-a 2a călătorie misionară (Fapte 16:1-3), făcuse un jurământ de nazireat în Corint (Fapte 18:18). Astfel s-a făcut „sclavul tuturor pentru a câştiga pe mulţi... de dragul Evangheliei” (1 Cor.9:19-23).
Aplicaţie: Pavel ne este un exemplu extraordinar de martor al Evangheliei! Oriunde şi oricând, faţă toţi oamenii, el a fost gata să facă totul pentru a-i câştiga pentru Cristos!
Dar tu? Ce faci? Cum faci? Până unde mergi pentru câştigarea sufletelor?

Pavel este arestat la Templu (21:27-40)

Poate că Pavel se gândea cât de bine mergeau lucrurile în Ierusalim! Se înşelase Agab???
Însă într-o zi (vs.27) nişte „iudei din Asia” au pus la cale o ambuscadă pentru a-l prinde pe Pavel – şi le-a reuşit prin acuzaţii false (vs.27-28).

vs.29-30 – Reacţia evreilor
• ne arată o imagine clară a ceea ce erau (şi sunt) evreiicât de repede se stârneau pentru Legea şi Templul lor! (vs.28).
erau stârniţi pt că Pavel călca Legea şi aducea păgâni în Templu.
erau mulţi pt că era sărbătoare în Ierusalim.

Să ne imaginăm ce era în inima lui Pavel în acele momente! Se pare că Agab avusese dreptate! Dar Dumnezeu are întotdeauna dreptate şi El vrea să ne arate că El ştie totul şi are totul sub control!

vs.31-40 – Reacţia autorităţilor romane
• Mulţimea vroia să-l omoare pe Pavel (vs.31a)... nu doar să-l scoată afară din Ierusalim!
• „tribunul cohortei” (gr. „chiliarhos”) – funcţie militară importantă, comandant peste 600-1000 de soldaţi – „cohorta” era o unitate militară aflată în fortăreaţa Antonia, condusă de Claudius Lisias (Fapte 23:16).
• „centurioni” – ofiţeri romani subalterni, comandanţi peste 100 de soldaţi.
Reacţia autorităţilor romane a fost rapidă, dură şi interogativă (vs.32-33) – având în vedere un aşa fel de popor, nu ne mirăm de această reacţie!
Atitudinea mulţimii – neştiutoare (vs.34), violentă (vs.35) şi insistentă (vs.36)

Din nou, să ne întrebăm ce era în inima lui Pavel când a auzit cuvintele „La moarte cu el!” – trebuie să-i fi sfâşiat inima, amintindu-şi că însuşi Isus suferise aşa (Ioan 19:15) şi chiar Ştefan murise tot aşa (Fapte 7:54-58), iar el fusese acolo, dându-şi aprobarea! (Fapte 22:20)

Pavel şochează! (vs.37-40)
Şochează pe tribunul roman prin vorbirea sa (vs.37) – cerând politicos permisiunea de a-i vorbi – un exemplu de purtare şocant într-o astfel de situaţie!
Îl şochează prin originea sa (vs.38-39) – nu era un asasin egiptean, ci cetăţean din Tarsul Ciliciei, un oraş important şi cu multe privilegii în Imperiul Roman – mulţi evrei primiseră cetăţenia romană şi probabil şi părinţii lui Pavel.
Şochează din nou pe tribun (şi ne şochează şi pe noi) prin curajul său (vs.39b) - cerând permisiunea de a vorbi mulţimii! – Noi i-am fi spus „Pavele, ai înebunit?! Aştia sunt nişte fiare, iar tu vrei să le vorbeşti?”

Aplicaţie: Cât de mare este dragostea noastră pentru cei pierduţi?

– Înţelegem acum cuvintele lui Pavel scrise din Corint, despre compatrioţii săi evrei – „Spun adevărul în Cristos, nu mint... că am o mare intristare şi o durere permanentă în inimă pentru fraţii mei şi pentru rudele mele după trup, întrucât aş vrea mai degrabă să fiu eu blestemat şi despărţit de Cristos de dragul lor!” (Romani 9:1-3)
Pavel vorbeşte mulţimii (22:1-21)

Cum am vorbi noi înaintea unei mulţimi de oameni ca aceştia? Ce le-am spune?

Mesajul lui Pavel este un exemplu de mărturisire a Evangheliei, oriunde şi oricând, mai ales atunci când eşti sub presiune!

Mărturia lui Pavel cuprinde 3 lucruri esenţiale: trecutul său, întoarcerea sa la Cristos şi chemarea specială a lui Dumnezeu pentru viaţa sa.

Aplicaţie: De fapt, la fel suntem şi noi: avem un trecut fără Dumnezeu (în păcat), avem prin harul Lui o întoarcere la El, prin pocăinţa şi credinţa în Isus şi apoi o viaţă cu El, de slujire a scopurilor Sale, pentru ca Evanghelia să ajungă şi la alţii, începând cu cei de lângă noi şi până la marginile pământului.
Trecutul (vs.1-5)
Pavel era evreu născut în Tars, crescut în Ierusalim, şcolit de Gamaliel şi devenit lider zelos al Legii şi împuternicit al autorităţilor evreieşti cu persecutarea şi executarea creştinilor.
Scopul lui prin acestea a fost ca să le arate că-i înţelege şi nu îi judecă! (vs.3)

Întoarcerea (vs.6-13)
Isus este viu şi i s-a arătat: a văzut slava Sa şi a auzit vocea Sa (vs.6-10)
Isus i-a spus ce să facă (vs.11)
Anania – omul folosit de Dumnezeu (vs.12-16)
un om simplu, temător de El, cu o reputaţie bună,condus de Duhul Sfânt, ascultător îndeplinind ce-i spusese Isus să facă (Fapte 9:10-19)

Chemarea (vs.14-21)
Isus l-a chemat pe Pavel - „te-am ales” (vs.14-16)
„să-I cunoşti voia”
„să-L vezi pe Cel Drept” (Mesia),
„să auzi” cuvintele din gura Lui – Evanghelia detaliată predată de însuşi Isus
Isus l-a condus pe Pavel (vs.17-21)
Călăuzit prin Duhul – „răpire sufletească” (vs.17)
Călăuzit spre Neamuri – „până la marginile pământului” (Fapte 1:8)

Pavel şi tribunul roman (22:22-29)

• „Neamuri” acesta este cuvântul care i-a scos din minţi pe evrei! (vs.22-23)

• Însă Pavel l-a scos din minţi şi pe tribun, care nu mai înţelegea nimic şi îi era teamă pentru poziţia sa, având în vedere că era responsabil cu rezolvarea oricărei probleme, răscoalele fiind interzise sub dominaţia romană!
acesta a încercat metode dure pentru a ajunge la adevăr (vs.24)
• Pavel îl şochează din nou! (vs.25-29)
Apelează la legea romană, divulgând faptul că era cetăţean roman! (vs.25)
Lucrul acesta l-a şocat mai întâi pe centurionul care-l interoga şi apoi pe tribun, care cumva a insinuat că Pavel ar fi cumpărat(dat mită pentru) cetăţenia romană, aşa cum făcuse chiar el. (vs.28a)
Pavel dă „lovitura de graţie” (vs.28b) – el fusese născut roman, fapt ce arată că părinţii săi evrei primiseră cetăţenie romană în Tarsul Ciliciei.

Dumnezeu a folosit aici puterea legii romane pentru a proteja pe omul său şi pentru a-L duce până la urmă la Roma, acolo unde avea să Îi fie martor înaintea „regilor”, exact cum îi profeţise de la început! (Fapte 9:15) Mare şi de neoprit este Dumnezeul nostru şi la fel şi noi dacă suntem şi ascultăm de voia Sa!
Pentru o mai bună urmărire a hărţii, folosiţi harta de la această adresă rcrwebsite.com/​maps/​paul3.htm


Studiu Florin Enescu

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

ÎMPARTE

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More